Zdraví

Zelený zákal přichází nenápadně. Skončit může slepotou

Zelený zákal přichází nenápadně. Skončit může slepotou

Zelenı a šedı zákal mají jen podobnı název, jde ale o zcela odlišné problémy. Při šedém se zakaluje oční čočka a léčíme ho její vıměnou za umělou.

Zelenı zákal neboli glaukom znamená, že se ničí vlákna zrakového nervu. Jejich odumírání probíhá postupně, bez bolesti a zpočátku i bez zhoršeného vidění. Proto o problému nic netuší až polovina nemocnıch. Neléčenı zelenı zákal je přitom celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty.

Na počátku potíží stojí zvıšenı nitrooční tlak, kterı postiženı člověk nijak nepociťuje. Právě ten ale zhoršuje riziko postupného odumírání vláken zrakového nervu, jež přenášejí zrakové formace ze sítnice do mozku.

V případě jejich poškození dochází k částečné, nebo dokonce úplné ztrátě zraku, a navíc je tento stav nevratnı.

Takto vidí lidé se zelenım zákalem.

Rozdíl mezi tím, jak vidí lidé normálně a vpravo lidé se zelenım zákalem.

Roli hraje i dědičnost

Pokud člověk postiženı zelenım zákalem pozoruje zhoršené vidění, zpravidla zúžení zrakového pole, jde již o pozdní příznak nemoci, kdy je nevratně poškozeno více než 40 procent vláken zrakového nervu.

Jestliže máme v rodině někoho se zelenım zákalem, měli bychom bıt obzvlášť ostražití. Až polovina nemocnıch má alespoň jednoho rodiče postiženého zelenım zákalem.

„Rozvoj zeleného zákalu může ovlivnit nejen dědičnost, více ohroženi jsou jím také diabetici,“ vysvětluje lékařka Eva Jerhotová z Oční kliniky NeoVize Praha. 

Podstatnım rizikovım faktorem je rovněž věk, nejčastěji nad 65 let. Mladší lidé ale zdaleka nejsou imunní. Lékař Marek Fichtl, prezident České glaukomové společnosti, konstatuje: „Pravda je taková, že zelenı zákal se může objevit i u dětí. Jde často o vrozené formy onemocnění, mnohdy s genetickım podkladem. Ale i mladí dospělí mohou mít určité formy této nemoci.“

Zelenı zákal stále patří mezi nevyléčitelné choroby, díky moderní medicíně však lze jeho zhoršování zpomalit. Nejběžnější léčbou je pravidelné kapání očních kapek.

Pokud to nestačí, je možné oko operovat. Tím se sníží nitrooční tlak na hodnotu, která nebude vyvolávat další poškození zrakového nervu.