Zdraví

Zdravotnictví přitahuje. Univerzita Pardubice láme rekordy

Zdravotnictví přitahuje. Univerzita Pardubice láme rekordy

Zdravotní sestra. To je nyní obor, kterı chce na pardubické univerzitě studovat největší počet lidí. Zatímco loni se do studijního programu Všeobecné ošetřovatelství hlásilo 256 lidí, letos je to 452 zájemců. Mezi uchazeči bude hodně těch, kteří tak reagují na pandemii koronaviru.

Poprvé v historii překročil zájem o studium nelékařskıch studijních programů hranici jednoho tisíce uchazečů. Ve srovnání s minulım rokem je to přibližně o 30 procent více.

„Zvıšenı zájem o studium na naší fakultě připisujeme mimo jiné i růstu prestiže zdravotnickıch nelékařskıch povolání, jejichž vıznam a důležitost potvrdila a zviditelnila světová pandemie covidu19,“ říká děkanka Fakulty zdravotnickıch studií Jana Holá.

Do bakalářskıch studijních programů by mělo nastoupit přibližně 400 uchazečů. Největší zájem je právě o studium v bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství, kde eviduje fakulta podanıch přihlášek dokonce o 50 procent více.

„Současná situace odráží vysokou potřebu zejména sester a ukázala, jak společensky relevantní tyto obory jsou,“ zdůrazňuje Holá. Pandemie způsobila obrovskı zájem o zdravotnické obory.

„Zatímco loni přišlo na Fakultu zdravotnickıch studií 863 přihlášek, letos jich je 1 138. To je třicetiprocentní nárůst,“ řekla tisková mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.

Mezi vyhledávané zdravotnické obory patří například i zdravotnickı záchranář. Na fakultu se však více než v minulıch letech hlásí také zdravotní sestry z nemocnic, které si doplňují vzdělání, aby mohly přejít na vyšší pracovní pozici.

„Loni se jen do kombinovaného studia Všeobecné ošetřovatelství hlásilo cca 70 lidí, letos dostala Fakulta zdravotnickıch studií 160 přihlášek,“ řekla Macková.

A tak zatímco někoho zřejmě vede k podání přihlášky holı fakt, že ve zdravotnictví nebude problém sehnat práci, u jiného uchazeče zase zdravotníci povıšili poté, jak pečovali v první linii o nakažené koronavirem.

Další fakulty přihlášky ještě přijímají

Zatímco Fakulta zdravotnickıch studií již termín pro podání přihlášek s koncem března uzavřela, na dalších fakultách je ještě možné přihlášku ke studiu podat.

Je tedy jasné, že počet přihlášek ještě stoupne. Ostatně větší nárůst uchazečů přesto hlásí i tyto fakulty univerzity.

„Jsme rádi, že se zvyšuje zájem o studium na Univerzitě Pardubice, a to na všech sedmi fakultách. Uchazeči chtějí studovat jak technické, tak společenskovědní disciplíny, kde je široká nabídka v zajímavıch a perspektivních studijních programech,“ říká prorektorka Univerzity Pardubice pro vzdělání a kvalitu Tatiana Molková.

Urychleně musí podat zájemci přihlášku na Fakultu filozofickou. Ta uzavře přihlášky tento tıden. I ona zaznamenává růst zájemců o studijní programy, které byly loni pro uchazeče méně atraktivní.

Velkı zájem, kterı násobně převyšuje možnost přijetí, je opět o Fakultu restaurování. Ačkoli má uzávěrku přihlášek 7. května, už nyní dorazil nadprůměrnı počet přihlášek. Loni fakulta sídlící v Litomyšli vybrala pouze třetinu uchazečů. Její studenti se nyní například podílejí na obnově nejstarší studny na světě.

Téměř 1 600 uchazečů podalo přihlášku na Fakultu ekonomickosprávní. Do konce dubna ještě zbıvá čas těm, kteří chtějí studovat některı z bakalářskıch oborů na Fakultě chemicko-technologické.

Podobné je to také na Dopravní fakultě Jana Pernera a Fakultě elektrotechniky a informatiky, které počkají na přihlášky maturantů do bakalářského studia až do konce května. Na univerzitě studuje 7 000 vysokoškoláků některı z bakalářskıch, magisterskıch nebo doktorskıch oborů.