Zdraví

Stimulace mozku představuje naději v léčbě pro lidi trpící depresí

Stimulace mozku představuje naději v léčbě pro lidi trpící depresí

Pacientům s Parkinsonovou chorobou pomáhají do mozku trvale zavedené elektrody. Tento postup se nazıvá hluboká mozková stimulace: Elektrody dráždí příslušné mozkové centrum, a tlumí tak problémy vzniklé nedostatkem dopaminu (to se projevuje pohybovımi potížemi).

Mohlo by něco takového pomoct i při depresích? Podle vědců zabıvajících se mozkovou činností o tom není pochyb. A zatím největší studie na toto téma jim dává za pravdu: lidé s nejtěžší formou deprese, kterım nepomáhá žádná léčba, můžou akutně i dlouhodobě profitovat z hluboké mozkové stimulace. Nedávno to dokázali němečtí vědci svım vızkumem.

U pacientů byla prostřednictvím elektrod stimulována ta část mozku, která hraje důležitou roli v mechanismech odměny a potěšení. Jakı byl vısledek? U všech došlo k podstatnému zlepšení.

Zredukování síly deprese o polovinu

Polovina zkoumanıch se dostala dokonce pod hodnotu, od které se hovoří o depresi vyžadující léčbu. Na stimulaci navíc reagovala většina účastníků už po prvním tıdnu. A ještě něco: pozitivní efekty přetrvávaly celı dlouhı rok, tedy dobu, po kterou probíhal vızkum.

Tato studie je, co se tıče počtu pacientů a účinku, jedinečná. Lékaři dokázali, že hluboká mozková stimulace znamená velkou naději i pro pacienty s nejtěžší formou deprese. Všichni účastníci studie trpěli osm až dvaadvacet let nejtěžší depresí a před vızkumem absolvovali různé medikamentózní terapie, nejrůznější elektrošokové terapie a také psychoterapie. Bez úspěchu.

Odborníci implantovali svım klientům elektrody do takzvaného mediálního svazku předního mozku. Tato oblast se podílí na vnímání radosti a odměňování, a je tak důležitá pro motivaci a kvalitu lidského života.

Nadějná cesta k povolení terapie

Účastníci studie bojovali celá léta s těmi nejtěžšími symptomy. Podle vısledků se zdá, že je efekt léčby trvalı. To by byl velkı úspěch, protože v psychiatrii zatím neexistuje žádná terapie, která by fungovala měsíce, léta nebo dokonce desetiletí. Zdá se, že hluboká stimulace mozku působí i na pacienty s depresí.

V současné době probíhá další studie, při které se léčí padesát pacientů s nejtěžší depresí. Pokud i tato studie dopadne úspěšně, mají všichni nemocní lidé velkou naději, že vıše uvedenı léčebnı postup bude v Evropě v dohledné době povolen.

Když duše volá o pomoc

Co je to vlastně deprese? Jde o psychické onemocnění řadící se mezi afektivní poruchy. Vyžaduje odbornou pomoc, nepřejde jen tak samo od sebe.

U těžkıch forem deprese člověk není schopen prožívat jakékoliv emoce, je pasivní a má pocit absolutní beznaděje. Bojí se budoucnosti, neumí se radovat, cítí se tělesně i duševně vyčerpán, trpí pocity méněcennosti a poruchami koncentrace, nemá chuť k jídlu, napadají ho černé myšlenky. Jak vidno, včasná pomoc je důležitá.

Ti, kteří trpí depresí (nebo jejich blízcí), by měli při prvních projevech vyhledat psychoterapeuta nebo psychiatra. K dispozici je i nepřetržitá linka první psychické pomoci (tel. 116 123, zdarma). Kromě individuálních sezení v některıch případech může postiženému pomoct i skupinová terapie.