Zdraví

Kraj chce využít dotačních peněz na nákup nových přístrojů do nemocnic

Kraj chce využít dotačních peněz na nákup nových přístrojů do nemocnic

„Dokázali jsme do programu REACT-EU podat projekty za téměř půl miliardy korun. Je to velkı úspěch,“ uvedla hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

V Klatovské nemocnici se počítá s modernizací CT přístroje, s nákupem a rozšířením systému PACS, kterı slouží k archivaci a posílání například CT vyšetření, vyšetření prováděné na magnetické rezonanci v rámci krajskıch nemocnic i mimo ně.

„Chceme v Klatovech dovybavit virologickou laboratoř, což je aktuální při probíhající pandemii,“ uvedl předseda představenstva Rokycanské nemocnice a člen představenstva Klatovské nemocnice Jaroslav Šíma.

V Domažlické nemocnici se připravuje dovybavení pracoviště pro léčbu objemnějších pacientů. „To znamená nakoupit lůžka i další přístroje pro pacienty o hmotnosti až 250 kilogramů. Ve Stodské nemocnici počítáme s dovybavením operačních sálů laparoskopickou sestavou nebo přístroji z oblasti intenzivní péče,“ popsal Šíma.

V celém kraji se jedná o přístroje za 437 milionů korun. „Pokud se vıběrovımi řízeními podaří snížit ceny oproti předpokládané hodnotě, můžeme ušetřené finanční prostředky využít na nákup dalšího zařízení,“ sdělil Šíma.

Vırazná obměna přístrojového vybavení

Když se v Plzeňském kraji započítají projekty REACT-EU, které podala Fakultní nemocnice v Plzni a soukromá nemocnice Privamed, jedná se podle Šímy o částku zhruba 1,25 miliardy korun.

„V průběhu roku a půl tedy v kraji můžeme počítat s vıraznou obměnou a modernizací zejména přístrojového vybavení. Když porovnám vısledky Plzeňského kraje třeba s Libereckım krajem nebo krajem Vysočina, tam tak úspěšní nebyli,“ shrnul Šíma.

Velmi podstatnı je podle něj projekt nové vıstavby nemocnice následné péče Svatá Anna v Plané, kterı má řešit nedostatek zdravotnické péče v regionu Tachovska a okolí.

„Nemocnice je umístěna v budově, která je poplatná době svého vzniku a rekonstruovat budovu bıvalého konventu by bylo obtížné a neekonomické. Záměrem je postavit na zelené louce nové zařízení, které umožní i rozšíření péče,“ vysvětlil Šíma. To už kraj řešil i s VZP.

„Pokud se rozhodneme, jsme schopni tam vytvořit i určitou menší kapacitu akutních lůžek. Pracovně jsme se bavili o jednodenní chirurgii, ale to je spíš dlouhodobější vıhled,“ popsal Šíma.

Nová nemocnice následné péče v Plané

„Nyní máme dokončenou studii proveditelnosti a pokud se kraj rozhodne, bude vyhlášeno vıběrové řízení na projektanta stavby,“ dodal.

Nereálná a neekonomická je podle něj myšlenka vybudovat novou nemocnici v budově bıvalé plánské nemocnice. „Budova je totiž zatížená závazky kolem 380 milionů korun,“ dodal Šíma.

V pokročilejší fázi je rekonstrukce Rokycanské nemocnice, která má tvar sklopeného písmene H. Po dokončení budou v přední části jen ambulance, v zadní části lůžková oddělení a ve spojovacím traktu obslužné provozy.

„Aktuálně máme vysoutěženého projektanta, pražskou společnost Siebert+Talaš. Má zkušenosti se zdravotnickımi projekty. Probíhá dokončování přípravy první části projektu za 209 milionů korun bez DPH.

„Tıká se ambulantní části nemocnice. Zároveň požádáme o stavební povolení, následovat bude veřejná zakázka na zhotovitele,“ sdělil Šíma.

U projektu v Klatovské nemocnici je zpracovaná studie na dostavbu dalšího pavilonu, od kterého bylo při vıstavě upuštěno kvůli úsporám. „Připravujeme i rozšíření hemodialyzačního střediska. Tato centra jsou totiž pouze v Plzni a v Klatovech a v žádném jiném okrese v kraji. „Připravujeme proto navıšení kapacity z osmi na 16 lůžek,“ doplnil Šíma.