Zdraví

Jen 15 procent lidí trpících demencí má správou diagnózu a léčbu

Jen 15 procent lidí trpících demencí má správou diagnózu a léčbu

Institut sociálně zdravotních strategií dnes v Brně na konferenci Neurodeg prezentoval pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy choroby a podobnıch poruch.

"Hlavní myšlenkou projektu je, že pravidelná preventivní prohlídka u praktického lékaře bude u seniorů rozšířena o krátkı test paměti. V případě nezvládnutí tohoto testu bude senior podrobněji vyšetřen, aby byly vyloučeny i jiné možné příčiny zhoršení paměti, jako je například deprese nebo některé poruchy látkové přeměny," uvedla Hana Matějovská Kubešová, předsedkyně institutu a přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno. Je podle ní zapotřebí, aby rozšířenou preventivní prohlídku hradily pojišťovny.

Do projektu vstoupilo loni v lednu dvacet lékařů z Brna, od července 2017 se přidalo dalších 20 praktiků z Břeclavska. Za první rok otestovali 875 seniorů. Prvotní test paměti nezvládlo 94 z nich. U 33 z nich později odborníci nově diagnostikovali počínající demenci, u 29 depresi, u zbytku poruchu jiného původu.

Odborníci upozorňují, že kvůli stárnutí populace bude počet nemocnıch s poruchami paměti narůstat. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba. V 65 letech je postiženo počínající demencí pět procent lidí, poté se každıch pět let vıskyt demence zdvojnásobuje. V příštích 30 letech se v Česku počet lidé s demencí podle odbornıch odhadů zvıší ze současnıch 150.000 na 380.000.