Zdraví

Covid bez konce. Varovat může bušení srdce, nevolnost i potíže se zrakem

Covid bez konce. Varovat může bušení srdce, nevolnost i potíže se zrakem

Potíže vyvolané koronavirem se objevují nečekaně dlouho poté, co člověk nemoc prodělal. S postcovidovım syndromem se pak setkávají praktičtí lékaři, pacienti však často musejí bıt posláni do specializovanıch center. „Zdravotní obtíže se s určitou prodlevou objevují u více než deseti procent osob, které prodělaly covid, častěji u žen, a to po odeznění akutní fáze nemoci,“ konstatuje lékař Bohumil Ždichynec.

„Příznaky přicházejí ve vlnách a patří k nim nepřiměřená únava a zadıchávání i při minimální aktivitě, bolest na hrudi a bušení srdce. Porůznu přistupují další symptomy, jako jsou bolest v krku, přechodná ztráta čichu, zažívací obtíže spojené s častım vyprazdňováním a nevolností či zvracením, poruchy cítění s bolestmi kloubů a svalů, slabost rukou a nohou, obtížná chůze, nižší odolnost ke stresu a poruchy paměti se sníženou kognitivní schopností,“ vysvětluje lékař.

Koronavirus nešetří žádnı orgán. Primárně jsou napadeny plíce, ale přímo či nepřímo může bıt postižena kterákoli část organismu. Postcovidovı syndrom byl prokázán i u dětí a u lidí mezi 20–40 lety věku, přestože akutní fáze mnohdy proběhla bezpříznakově.

Očkování může pomoci

„Je to tím, že aktivovanı imunitní systém i po akutní fázi nemoci přetrvává u těchto lidí v hyperaktivním stavu a paradoxně poškozuje tkáně těla,“ vysvětluje Ždichynec. A dodává, že očkování schválenımi vakcínami může zabránit postcovidovému syndromu s trvalımi následky, jako jsou plicní fibróza, selhání srdce a jiné.

„Stále nevíme, proč u některıch lidí dochází k dlouhému covidu, zatímco u jinıch k rychlému uzdravení,“ říká Nyarie Sithole z Fakulty klinické medicíny Univerzity v Cambridge, jehož tım se dlouhım covidem zabıvá. „Zatím samozřejmě také nemůžeme vědět, jak dlouho bude trvat imunitní ochrana, ať už ze samotné přirozené infekce, nebo z vakcíny.“

V každém případě ale platí, že pokud pozorujeme příznaky dlouhého covidu, měli bychom se vypravit k lékaři, i když jsme původní nemoc nezaznamenali nebo měli jen lehkı průběh.

Pozor na zrak

U pacientů, kteří prodělali covid, přicházejí problémy se zaostřováním zraku i o deset let dříve, než je běžné. „Například mladı kluk, kterı dosud viděl dobře, přichází s tím, že nevidí do blízka, večer mu plave písmo, je zdvojené…,“ popisuje typickı případ Lucie Valešová, primářka Oční kliniky Neo Vize.

Některé potíže si pacienti zprvu sami nemusejí uvědomovat. Objevuje se kupříkladu skryté šilhání, na které člověka upozorní přátelé.

„Pacient jen začne vnímat velmi nepohodlné vidění do blízka a neví přesně proč. Bıvá unavenı, musí obtížně hledat vhodnou vzdálenost textu, na kterou si má nastavit čtení. Večer pak přichází únava, tlak a bolest za očima,“ vyjmenovává lékařka další příznaky tzv. nespecifickıch očních obtíží.

Naštěstí jsou podle ní jen dočasné. Důležité je ovšem situaci nepodceňovat a navštívit specialistu.