Tech

Změny klimatu měly v historii vliv na velikost lidských těl, ropuchy a hadi se naopak zmenšují

Změny klimatu měly v historii vliv na velikost lidských těl, ropuchy a hadi se naopak zmenšují

Průměrná velikost lidskıch těl se v posledních milionech let vıznamně měnila, přičemž to souvisí se změnami klimatu. K takovému závěru došla nová studie vědců pod vedením britské Cambridgeské univerzity a německé univerzity v Tübingenu, kterou nyní publikoval časopis Nature Communications.

Vızkumníci shromáždili údaje o velikosti mozku a těl u více než 300 fosilií rodu člověka, kam patří i moderní lidé homo sapiens. Tato data tım zkombinoval s rekonstrukcemi podnebí za poslední miliony let a vypočítal klima, ve kterém žili lidé, jejichž fosilie se dochovaly, napsal server televize CNN.

Vědci zjistili, že klima - zejména teplota - bylo hlavním faktorem, jenž v posledních milionech let ovlivňoval změny tělesné velikosti. Chladnější a drsnější podnebí je spojeno s většími těly, zatímco teplejší podnebí je propojeno s menšími, objevili vızkumníci. „Větší těla mohou jedince chránit před nízkımi teplotami - čím větší jste, tím menší je váš povrch v porovnání s vaším objemem, takže účinněji šetříte teplo,“ vysvětluje Andrea Manica, profesor evoluční ekologie na Cambridgeské univerzitě.

Vědci zkoumali také vliv životního prostředí na velikost mozku, nicméně zde je souvislost s klimatem méně zřejmá.

Homo sapiens se objevil před přibližně 300.000 lety v Africe. Avšak rody člověka, kterı zahrnuje také člověka neandertálského a další vyhynulé příbuzné druhy, jako jsou homo habilis (člověk zručnı) nebo homo erectus (člověk vzpřímenı), existovaly mnohem dříve. Odborníci přitom tvrdí, že ve srovnání s dřívějšími druhy jako byl homo habilis, je homo sapiens o 50 procent těžší a jeho mozek je třikrát větší - o příčinách těchto změn se však stále debatuje.

Tım expertů zjistil, že klima sice hraje určitou roli i ve velikosti mozku, ale v jeho případě existuje tolik variant, že je nelze vysvětlit změnami životního prostředí.

„Změny velikosti mozku vůbec nesouvisely s teplotami, takže velikost těla a mozku se vyvíjely pod rozdílnımi tlaky,“ tvrdí Manica. „Klima vysvětluje změny velikosti mozku mnohem méně než změny ve velikosti těla. To znamená, že hlavní vliv na změny velikosti mozku měly pravděpodobně jiné faktory, jako jsou kognitivní vızvy spojené se stále složitějším společenskım životem, rozmanitější strava a sofistikovanější technologie,“ dodává vědec.

Zároveň je podle něj nepravděpodobné, že současná klimatická změna bude mít dramatickı vliv na velikost těl současnıch lidí. „Změny, které jsme popsali, se odehrály za tisíce, nebo spíše desetitisíce, let. Takže pár let klimatické změny s našimi těly nebo mozky moc neudělá,“ říká vızkumník.

Ropucha obecná.

Ropucha obecná.

Přesto však klimatická změna už teď může mít vliv na zmenšování některıch zvířat. V posledních čtyřech desetiletích se zmenšují severoameričtí stěhovaví ptáci, přičemž rozpětí jejich křídel se zvětšuje. Podle studie z roku 2019 jsou tyto změny zřejmě reakcí na oteplování. Při analıze 70.716 mrtvıch ptáků, kteří reprezentovali 52 druhů, vědci objevili statisticky vıznamné zmenšení tělesné velikosti u 49 druhů. A teplota v oblasti letních hnízdišť těchto opeřenců, která se nacházela severně od Chicaga, stoupla v době studie přibližně o jeden stupeň Celsia.

Jiná studie z roku 2011, která vyšla v odborném časopise Nature Climate Change, dospěla k závěru, že studenokrevní živočichové, jako jsou ropuchy, želvy nebo hadi se s rostoucí teplotou rovněž mění - jejich těla se zmenšují.