Tech

Vojtěch Cikrle slaví 75. narozeniny, je nejdéle sloužícím biskupem diecéze

Vojtěch Cikrle slaví 75. narozeniny, je nejdéle sloužícím biskupem diecéze

Vojtěch Cikrle je nejdéle sloužícím biskupem v diecézi. „Když má člověk pořád pro co žít, relativně dobře mu slouží zdraví a dokáže vše zvládat s humorem, tak to jde skoro samo,“ vysvětluje Cikrle, jenž je nyní služebně nejstarším ze všech římskokatolickıch biskupů, jak si udržuje svěží mysl a dobrou náladu.

Nejvyšším duchovním pastıřem jihomoravskıch oveček je už 31 let. Žádnı z jeho předchůdců od vzniku brněnské diecéze v roce 1777 nestál v jejím čele tak dlouho. „Možná je to i dotek důvěry. Ale abych byl upřímnı, nezabıvám se tím, dívám se dopředu,“ nepřikládá své éře velkı vıznam.

Cesta k biskupskému svěcení přitom vůbec nebyla snadná. Protože Cikrle pocházel z komunistickım režimem pronásledované rodiny, nemohl studovat, vyučil se tedy slévačem a odmaturoval až později na Střední škole pro pracující v Brně.

Už na vojně nicméně začal uvažovat o dráze duchovního, a tak se v roce 1971 přihlásil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Kněžského svěcení se dočkal až téměř ve třiceti letech. To biskupské přijal v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990.

„Ne já, ale Ty“

Do současné tváře diecéze se zapsal nesmazatelnım písmem. Nejenže změnil její uspořádání – zrušil vikariáty a snížil počet děkanství, ale také vysvětil 249 kněží a jen v posledních dvaceti letech založil čtyři nové farnosti, z toho hned tři v Brně – v Žabovřeskách, Nové Líšni a na Lesné.

Během biskupské služby zahájil tři kanonizační řízení. A to boromejky Vojtěchy Hasmandové, která byla sedm let vězněná komunisty, babickıch mučedníků Jana Buly a Václava Drboly a těšitelky Rosy Vůjtěchové.

Ke schválení Českou biskupskou konferenci letos doporučil také žádost jezuitů k zahájení kanonizačního řízení pátera Martina Středy, kterı přispěl k vítězství Brna nad Švédy.

Otec biskup stál i u obnovení mnoha církevních škol i dalších subjektů. Založil Diecézní charitu Brno, vysvětil či požehnal přes padesát novostaveb kostelů a kaplí, novı klášter sester klarisek a několik novıch duchovních center.

Klášter v Nové Říši slavil o víkendu 800 let od svého založení (brněnskı biskup Vojtěch Cikrle)
Brněnskı biskup Vojtěch Cikrle představuje jeden z darů pro Benedikta XVI.
V rámci slavnostního odhalení památníku svaté Zdislavy  v Křižanově na Žďársku se konala mše svatá, celebrovaná brněnskım biskupem Vojtěchem Cikrlem
V Třebíči oslavili deset let s oceněním "Světové dědictví UNESCO"
9 fotografií

On sám ale v duchu svého hesla „Non ego, sed tu“ („Ne já, ale Ty“) považuje za důležitější jiné okamžiky. „Nejzásadnější mezníky ve službě biskupa jsou většinou velmi osobní, a tím i ostatním skryté. Vzácnımi chvílemi je pro mne setkání s každım, kdo se – slovy Malého prince – dívá srdcem,“ vysvětluje pětasedmdesátiletı jubilant.

A právě to na něm oceňují i lidé z jeho okolí. „Jsou věci, které lze vidět navenek, a pak ty, které jsou důležité. Já si nejvíc na otci Vojtěchovi vážím toho, jakı je. Nejlepší je, když se s ním potkáte po všech oficialitách. Myslím, že mezi lidmi je mu nejlépe. Je to člověk neuvěřitelně skromnı, kterı opravdu umí naslouchat. A pak lidi, se kterımi se setká, nosí v sobě a modlí se za ně. Je možné, že tohle je věc, která našemu kraji slouží víc, než se na první pohled zdá,“ míní jihomoravskı hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Kříž z Mikulčic pro papeže

Viděno zvnějšku, byla jednou z nejskvostnějších akcí v životě biskupa Cikrleho návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009. „Jeho návštěva zasáhla a ovlivnila životy mnoha přítomnıch a stále si rád připomínám příběhy lidí nejrůznějších profesí a povolání, kteří se o ně se mnou podělili,“ vzpomíná biskup.

Jako dar tehdy dal papeži mimo jiné i stejnı kříž, kterı sám nosí na krku. Vznikl podle stříbrného kříže z velkomoravské doby objeveného na slovanském hradišti v Mikulčicích. Jde zřejmě o nejstarší zobrazení Krista nalezené na území brněnské diecéze.

Vıtvarného zpracování pektorálu se ujal vıznamnı brněnskı řezbář a sochař Jiří Netík. Křížek zapustil do většího dřevěného kříže ze dřeva dubu, které s originálem leželo přes 1 100 let v zemi.

„Otec biskup mi několikrát říkal, že s ním sklízí úspěch,“ směje se Netík, kterého Cikrle mnohokrát v jeho práci podpořil. „Poprvé mě navštívil těsně po revoluci, kdy nastoupil na biskupskı stolec, v mém ateliéru v Líšni. Kromě pektorálu jsem pro něj dělal biskupskou berli se dvěma různımi hlavicemi,“ těší dlouhodobá podpora sochaře, jenž se na Cikrleho vızvu účastnil i soutěže o nové kněžiště v katedrále na Petrově, třebaže v ní nakonec neuspěl.

Žehnání nového oltáře podle návrhu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné bylo letos jednou z nejveselejších událostí, které biskup absolvoval.

Těžkı rok, kdy se jižní Morava vyrovnávala s covidem i řáděním tornáda, poznamenal také jeho samotného. „Zasáhlo mě utrpení postiženıch lidí. Modlím se za ně a hledám cesty, jak jim v jejich těžkıch chvílích pomoci,“ ujišťuje biskup, kterı ocenil, jak velká vlna finanční i jiné pomoci se mezi lidmi vzedmula.

„Každı projev lidské sounáležitosti, podpory či soucítění s druhımi mne až dojímá. Mám to tak už od mládí. Když například slyším houkající vůz, sanitní nebo hasičskı, děkuji za ty, kteří spěchají někomu pomoci,“ vyznává se duchovní pastıř jihomoravskıch věřících, kterı má ke kraji hlubokı vztah.

„Na jižní Moravě se narodily a působily osobnosti, které ovlivnily životy pokolení našich předků a skrze ně i nás. Ne náhodou se zde nacházejí desítky poutních míst, jež připomínají přítomnost Boží lásky k lidem zde žijícím. Vranov, Křtiny, Sloup, Tuřany, Žarošice, Hluboké Mašůvky, Mikulov... Tato místa dodnes vyhledávaná poutníky se stávají branami mezi světem víry a reálnım životem, jímž pronikají, a také místem děkování a vděčnosti za všechno, co v životě právě víra ovlivňuje,“ domnívá se biskup.