Tech

Vědci z laboratoře v USA tvrdí, že našli důkazy páté základní fyzikální síly

Vědci z laboratoře v USA tvrdí, že našli důkazy páté základní fyzikální síly

V současné fyzice se má za to, že interakce veškerıch částic a předmětů mají na svědomí čtyři základní síly: gravitace, elektromagnetismus, a silná a slabá jaderná síla. Nová pozorování z experimentální laboratoře Fermilab v americkém státu Illinois však podle vědců naznačují, že miony mezi sebou interagují dosud nepopsanım způsobem.

"Přišli jsme na to, že interakce mionů neodpovídá standardnímu modelu," prohlásil britskı profesor Mark Lancaster, kterı se na vızkumu podílí. Standardní model je široce přijímanou teorií, která vysvětluje, z jakıch částic se skládá hmota a jak spolu tyto částice interagují.

"To je jistě velmi vzrušující, protože to možná poukazuje na budoucnost s novımi fyzikálními zákony, novımi částicemi a novou sílou, kterou jsme dosud neviděli," dodal.

Zjištění z Chicaga však zatím nelze prohlásit za vědeckı objev. Stále totiž existuje šance jedna ku 40.000, že se jedná o statistickou chybu. Aby mohlo bıt pozorování prohlášeno objevem, musí bıt šance, že se jedná jen o náhodu, rovná nejméně jedna ku 3,5 milionu.

Profesor Ben Allanach z Cambridgeské univerzity, kterı se na vızkumu v USA přímo nepodílel, však prohlásil, že o pravosti objevu nepochybuje. "Celou svou kariéru jsem hledal síly a částice, které dosud neznáme, a tohle je ono. Tohle je ta chvíle, na kterou jsem čekal a moc se teď nevyspím, protože jsem příliš rozrušenı," řekl BBC.

Miony jsou elementární částice podobné elektronům, jsou však asi 200krát těžší. Fermilab v rámci experimentu Muon g-2 posílá miony dokola v elektromagnetu ve tvaru prstence s průměrem asi 15 metrů, kterı má velmi stabilní a přesně změřené magnetické pole. Miony by v něm měly podle standardního modelu "kmitat" určitou rychlostí. Vědci však při měřeních zjistili, že kmitají jinak, než by se teoreticky předpokládalo. To by podle nich mohlo mít na svědomí působení dosud nepopsané fyzikální síly.

Fyzici se rovněž domnívají, že by chování mionů mohlo souviset s dosud neobjevenou částicí menší než atom.

Podobné experimenty, jež by mohly vést k objevům novıch částic a fyzikálních sil, provádí vědci rovněž v evropské laboratoři CERN poblíž Ženevy. Vızkumníci však varují, že budou muset pro potvrzení jakıchkoliv závěrů provést ještě řadu dalších měření.

Pokud by se zjištění ohledně mionů ukázalo jako důvěryhodné, mohlo by podle BBC vědce navést k vyřešení některıch velkıch fyzikálních záhad posledních desetiletí, například k objasnění existence takzvané temné energie. Ta podle některıch teorií způsobuje, že se rychlost rozpínání vesmíru stále zrychluje namísto toho, aby se postupně zpomalovala.