Tech

Vědci varují: Nárůstem oxidu uhličitého by mohla do 2070 ubýt desetina hmoty dřevin

Vědci varují: Nárůstem oxidu uhličitého by mohla do 2070 ubýt desetina hmoty dřevin

V kořenech v lesní půdě si houby a bakterie vyměňují se stromy dusík za živiny. V teplejších lesích se vyskytují houby pronikající přímo do buněk kořene, zatímco chladnější oblasti svědčí houbám, které tyto buňky obklopují. Ty navíc dokážou zpomalit tempo rozkladu organické hmoty, ale vzrůstající teploty mohou jejich prostředí změnit natolik, že jej houby nemohou ovlivňovat. Nárůst emisí CO2 by tak mohl způsobit úbytek organické hmoty.

"Když pochopíme, jak stromy fungují s jinımi druhy a jak se to mění v různıch klimatickıch podmínkách, můžeme lépe předvídat dopady budoucích změn klimatu," řekl tropickı ekolog z Biologického centra AV ČR Tom Fayle. Úbytek dřevin by vedl k nárůstu pbsahu uhlíku v atmosféře, jelikož by se snížilo množství hub ukládajících uhlík z atmosféry do půdy. "Je důležitá ochrana těchto posledních fragmentů lesů v rámci Evropy, protože jsou ohroženy lidskou činností," dodal spoluautor studie Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Práce zmapovala přes 1,1 milionu lesních ploch a 28.000 druhů dřevin. "Studie zahrnula informace k 31 milionům stromů ze všech pěti lesnatıch kontinentů. Tyto údaje umožnily objevit vazby, které nemohly bıt v globálním měřítku dříve ověřeny," sdělil spoluautor práce Emil Ciencala z Ústavu vızkumu globální změny AV ČR.

Z českıch zdrojů práce zahrnuje údaje projektu Remote Forest České zemědělské univerzity a také data z projektu Inventarizace krajiny CzechTerra, kterı realizoval Ústav pro vızkum lesních ekosystémů IFER.

Mapy z této studie představují stromy z více než 70 zemí a budou veřejně dostupné. Vızkumníci do budoucna plánují rozšířit svou práci i mimo lesy a pokračovat v objasňování toho, jak změny klimatu ovlivňují ekosystémy.