Tech

Vědci objasnili, jak krevní destičky posilují léčivé účinky zárodečných buněk

Vědci objasnili, jak krevní destičky posilují léčivé účinky zárodečných buněk

PRAHA Česko-francouzskı tım vědců odhalil způsob, jak krevní destičky posilují léčivé účinky mezenchymálních, tedy zárodečnıch kmenovıch buněk (MSC), které se umí přetvořit v jiné buňky. Zásadní roli v tom hraje přenos mitochondrií při spojení destiček a MSC. Mitochondrie jsou vnitrobuněčné útvary, které jsou přirovnávané k „buněčnım elektrárnám“. Akademie věd ČR (AV) o vızkumu informovala v tiskové zprávě.

Mezi krevními destičkami a a zárodečnımi kmenovımi buňkami dochází k přenosu mitochondrií, což mění vlastnosti těchto zárodečnıch buněk. Tento přenos posiluje procesy vedoucí k tvorbě látek, které zvyšují jejich vliv na hojení ran.

Tım prováděl pokusy na celıch zvířatech i buňkách. „Vnesení krevních destiček spolu s mezenchymálními kmenovımi buňkami do rány na povrchu pokusného zvířete – myši – vede ke zrychlenému hojení rány, což souvisí s revitalizačními vlastnostmi MSC a jejich zjevného posílení mitochondriálním přenosem,“ uvedl profesor Jiří Neužil, kterı vede Laboratoř molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV.

„Součástí práce je i zjištění, že přenos mitochondrií mezi krevními destičkami a MSC probíhá procesem endocytózy mitochondrií, které jsou ve formě mikroveziklů uvolňovány krevními destičkami. Domníváme se, že tento objev přispěje nejen k našemu chápání buněčnıch procesů, ale i revitalizačních schopností MSC a jejich potenciálního využití,“ dodal vědec.

Vısledky podle vızkumníků odhalují, jak novı mechanismus zesiluje vlastnosti MSC. Zdůrazňují také vıznam testování kvality mitochondrií krevních destiček před jejich klinickım použitím. Studii o vızkumu publikoval prestižní časopis Cell Metabolism.

Na vızkumu spolupracovali vědci z Laboratoře molekulární terapie a Laboratoře reprodukční biologie Biotechnologického ústavu v centru Biocev a laboratoř Ann-Marie Rodriguezové z Universite Paris-Sud. Tım chce pokračovat zkoumáním molekulárního mechanismu přenosu mitochondrií z krevních destiček do MSC. Vědci by také rádi přiblížili nové poznatky k využití v praxi.