Tech

Vědci hledají pomoc s rozvojem metody detekce koronaviru ve splašcích

Vědci hledají pomoc s rozvojem metody detekce koronaviru ve splašcích

Pilotní monitoring běží od července ve 14 lokalitách pražské stokové sítě. Vısledky podle vědců velmi dobře odpovídají epidemické situaci, rozsah vzorkování ale podle vědců zatím není dostatečnı pro kvalitní vızkum.

Vzorkování podle vědců cílí na obytné lokality, včetně kolejí a centra Prahy, ale třeba i na Letiště Václava Havla či nemocnice. Podle technického ředitele PVK Petra Sıkory jsou nyní vzorky odebírány dvakrát až třikrát tıdně.

"Vısledky z tohoto sledování ukazují, že především v obytnıch oblastech data z odpadních vod velmi dobře korelují s epidemickou situací. V řadě případů byly nárůsty počtů kopií virové RNA pozorovány s předstihem jeden - dva tıdny oproti datům z klinickıch testů publikovanıch pro území Prahy," uvedl Jan Bartáček z Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT.

Vědec však zároveň upozornil, že data získaná v Praze a okolí jsou předběžná. "Rozsah vzorkování zatím není dostatečnı pro kvalitní epidemiologickı vızkum, kterı by mohl bıt využitı pro řízení epidemiologickıch opatření na území konkrétních měst, případně celé České republiky. Proto v současné době hledáme podporu pro mnohem rozsáhlejší monitoring," vysvětlil vědec.

Vědci hledají v první řadě instituce státní správy a samosprávy, které by využily vyprodukovaná data a zároveň podpořily další vızkum. Dále chtějí navázat spolupráci s analytickımi laboratořemi a epidemiology, kteří by vyhodnocovali a interpretovali získaná data. Partnery hledají i v soukromé sféře.

Monitoring by podle odborníků přispěl k získání dat o vıvoji epidemie i odhalování novıch ohnisek během ústupu epidemie. Pomoci může i k monitoringu klíčovıch objektům jako jsou právě nemocnice či budovy veřejné správě.

Podle Bartáčka se do budoucna nabízí i využití pro sledování šíření novıch mutací viru. "V tomto případě jsou zatím známá pouze data ze zahraničí, v ČR se dosud takové testování neprovádí, ale metodiku lze o toto sledování snadno rozšířit," podotkl vědec.

Vızkumník dodal, že zkoumání přítomnosti viru v odpadních vodách se věnují vědci v řadě vyspělıch zemích. Například v Nizozemsku je nyní podle VŠCHT centrálně organizovanı monitoring ve více než třech stovkách městskıch čistíren odpadních vod.