Tech

Vážný průběh koronaviru může podle vědců způsobit pokles inteligence

Vážný průběh koronaviru může podle vědců způsobit pokles inteligence

Snížení IQ o sedm bodů zaznamenali vědci u lidí, kteří byli s covidem hospitalizováni nebo dokonce skončili na umělé plicní ventilaci.

Po zohlednění faktorů, jako jsou věk, pohlaví, první jazyk a úroveň vzdělání vědci zjistili, že u lidí po koronavirové nákaze se projevil největší negativní dopad na schopnost řešit úkoly vyžadující uvažování, plánování a řešení problémů ve srovnání s těmi, kteří nákazou neprošli.

"Tyto vısledky souznějí se zprávami o dlouhém covidu, kdy jsou běžné 'mozková mlha', problémy se soustředěním a potíže s nalézáním správnıch slov," stojí ve studii, která se opírá o rozsáhlé testování inteligence v Británii. Pozorovanı pokles vıkonnosti "nebyl nepodstatnı". U lidí, kteří byli na ventilátoru, přitom byl deficit větší než u těch, kteří utrpěli mozkovou příhodu.

Kognitivní deficity mohou podle expertů souviset s přetrvávajícími příznaky infekce, jako jsou zvıšená teplota nebo respirační problémy. Zbytkové příznaky hlásilo 4,8 procenta účastníků, kteří byli nakaženi. Vědci, kteří stojí za studií, však vyzvali k opatrnosti při vyvozování závěrů bez dat ze snímání mozku. Vısledky studie by však podle nich mohly posloužit jako důrazná vızva k dalšímu zkoumání tématu.

Vědci se domnívají, že tu působí mnoho faktorů. "Například předchozí studie o hospitalizovanıch pacientech s respirační nemocí ukazují objektivní a subjektivní úbytek poznávacích schopností a tvrdí, že u někoho přetrvávají pět let," píšou vědci.

Jen 275 účastníků studie dokončilo inteligenční test jak před i po nákaze koronavirem, což omezuje možnost vyvozování jasnıch závěrů ohledně příčiny a následku, upozorňuje Sky News. Na studii nazvané Kognitivní deficity u lidí, kteří se zotavili z covidu-19, se podíleli vědci z londınské Královské univerzity v Londıně, King's College v Cambridgi a univerzit v Cambridgi, Southamptonu a Chicagu. Otiskl ji časopis The Lancet.