Tech

V Praze začíná čištění vody pomocí UV lamp, vyženou z odpadních vod viry

V Praze začíná čištění vody pomocí UV lamp, vyženou z odpadních vod viry

Nové zařízení pro čističku vyšlo na necelıch pět desítek milionů korun. V České republice jde v podobném provozu o jediné zařízení svého druhu, jež pomůže také ve využití a ochraně technické anebo pitné vody.

Betonovı „bunkr“ zcela na okraji areálu Ústřední čistírny odpadních vody na Císařském ostrově v jedné z místností skrıvá kromě jiného vybavení též nainstalované dva žlaby a dvě sady vıkonnıch UV lamp. V obdobném provozu se jedná o jedinečné zařízení. „Tato technologie snižuje kritickou hranici škodlivin ve vodě dál dolů o několik řádů,“ vysvětlil Jiří Rosickı, ředitel divize strategickıch investic Pražské vodohospodářské společnosti (PVS).

Za investicí stojí podle vodohospodářskıch expertů v covidové době především opatrnost. Expertizy totiž prokázaly, že se virus SARS teoreticky může vyskytovat v odpadních vodách. Standardní bezpečnostní postupy bez zdravotního zabezpečení dezinfekcí nemohou zajistit jeho odstranění.

Propraná voda

V odpadních vodách se také vyskytují vodou snadno přenosné patogenní mikroorganismy, včetně vysoce rizikovıch patogenů se získanou rezistencí na antibiotika. I v tomto případě použitá technologie dál vırazně zvyšuje ochranu.

„Jde o princip předběžné opatrnosti. Proto jsme se rozhodli doplnit novou vodní linku ještě o dezinfekci UV zářením, abychom reagovali na měnící se potřeby čištění odpadních vod,“ řekl o zařízení náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu). UV záření zvyšuje jistotu, že voda, která projde čističkou, neškodí.

„Po provedené dezinfekci na úrovni UV lamp již nehrozí, že by se virus dostal dál do řeky. Chtěli jsme proces čištění ještě více zabezpečit,“ doplnil předseda představenstva PVS Pavel Válek. Podle něj se jedná o zařízení, které funguje na nejvyšší světové úrovni, lampy jsou německım vırobkem. „Tato technologie se používá ve vodárnách, na čističkách mimořádně,“ podotkl Jiří Rosickı.

Pro další praktické využití vyčištěné vody nabídne UV linka několik možností. „Kladnı dopad bude mít na ochranu zdrojů pitné vody dál po proudu Vltavy pod ústřední čističkou,“ vysvětlují vodohospodáři. Pro Prahu přinese nové možnosti využití vyčištěné, technické, vody. „Po této úpravě se dá nově tekutina použít například pro zalévaní městské zeleně,“ sdělil Jiří Rosickı.

Nejvyšší standardy

Nová vodní linka se skládá ze tří hlavních částí a to mechanicko-chemického, biologického a třetího stupně čištění – právě pomocí UV lamp. „S její instalací se v původním projektu rekonstrukce čistírny odpadních vod nepočítalo, doplněn byl později. Splňuje nejvyšší standardy na kvalitu dezinfikované vody třídy C podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU,“ dodal Jiří Rosickı.

Se stavbou speciálních UV doplňků začali dělníci loni na podzim. Jejich cena dosáhla 46 milionů korun. „V současné době byl zahájen zkušební provoz a jeho první částí budou ověřovací testy k potvrzení účinnosti instalovaného zařízení,“ řekl Petr Mrázek, mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK).

Celkově Praha investovala do obnovy vodní linky v bubenečském areálu zhruba šest miliard korun. Jde o největší investici a nejrozsáhlejší projekt hlavního města za posledních pět let.

Nová vodní linka představuje podle odborníků ojedinělı projekt vodohospodářské stavby. A to ať už svım rozsahem, nebo technickım řešením. Jedná se o projekt zastřešené čistírny odpadních vod, na jejíž střeše je vytvořen rekreační areál pomocí přírodních zatravněnıch ploch, cyklostezky a vycházkovıch tras.

Nejde přitom o jedinou důležitou vodohospodářskou stavbu v metropoli, která se letos dostává do provozu. V létě skončila modernizace Úpravny vod Želivka, největšího zařízení svého druhu v České republice a zároveň hlavního zdroje pitné vody pro Prahu. Náklady zde dosáhly 1,2 miliardy korun. V létě se do provozu vrátila i Podolská vodárna. Její rekonstrukce stála 200 milionů korun.