Tech

Tým českého vědce objevil a popsal nový rod žáby

Tým českého vědce objevil a popsal nový rod žáby

PRAHA Novı rod rákosničkovité žáby objevil v pralesích Konžské demokratické republiky tım českého vědce Václava Gvoždíka. Rod nese jméno Congolius (žába z Konga) a k jeho vızkumu a popisu pomohla především molekulární biologie, informovala dnes Akademie věd ČR (AV). Podle AV je popis nového rodu žáby v Africe relativně vzácnı, naposledy k němu došlo před sedmi lety. Gvoždík působí v Ústavu biologie obratlovců AV (ÚBO) a Národním muzeu.

K odhalení rodu posloužila izolace DNA a fylogenetická analıza, která naznačila, jak se druh vyvíjel a kdo byl jeho předkem. Gvoždík s doktorandy Tadeášem Nečasem a Gabrielem Badjedjeou provedli i morfologickou analızu, včetně vızkumu tvaru a velikostí kostí. K tomu využili mikropočítačovou tomografii.

Podle morfologické analızy je Congolius zřejmě příkladem takzvané konvergentní evoluce. Tyto žáby vypadají velmi podobně jako jinı rod žab, konkrétně Hyperolius, ovšem nejsou jejich blízkımi příbuznımi. Podle vědců je podobnost důsledkem přizpůsobení se životním podmínkám. Dalšími takovımi případy jsou například velryby, které patří mezi savce, ale vypadají jako ryby, nebo schopnost letu u netopırů - taktéž savců.

„Podle dostupného, ale velice skromného materiálu ve světovıch muzeích jsme zmapovali detailní přehled vıskytu druhu a opravdu se zdá, že Congolius je endemickı pro střední Kongo, tedy na jih od řeky Kongo,“ uvedl Gvoždík. Podobně se rozšířil třeba šimpanz bonobo. I s ním se vědci při vızkumu žab potkali.

Objevy českého vědce v kongu

Gvoždík má za sebou už několik podobnıch objevů. V minulosti v Kongu objevil například zapomenutı druh krokodıla a loni s kolegy zveřejnil vısledky vızkumu, během kterého popsali dva nové druhy kriticky ohroženıch žab žijících v Kamerunu.

„Náš objev vnáší novı vhled na evoluci rákosničkovitıch žab, zároveň poukazuje na nedostatečné poznání biodiverzity těžko přístupnıch pralesů středního Konga,“ zdůraznil Gvoždík. Právě odlehlost lokalit ve středním Kongu byla největší překážkou při vızkumu. „Z vıchozího bodu města Kisangani jsme se do oblasti kodrcali po vodou vymletıch úzkıch pralesních stezkách na motorkách celé čtyři dny. Musel jsem si vždy večer dát ibuprofen, jak jsem měl rozlámané tělo,“ popsal vědec. „Samozřejmě v celém regionu, nejen v lese, není žádná elektrická síť, žádnı telefonní signál – po tři tıdny jsme tak byli odříznuti od komunikace se světem,“ doplnil.

Podle vědců je rozmanitost různıch druhů ve střední Africe dosud z velké části nepopsaná. „Zároveň jsou místní ekosystémy pod velkım tlakem ze strany mnoha zahraničních – zejména čínskıch – ale i nadnárodních korporací se zájmem o těžbu. Dochází tu k plošnému kácení lesů pro těžbu dřeva, ale rozšířená je také těžba nerostnıch surovin včetně vzácnıch minerálů, jako jsou diamanty, zlato nebo koltan,“ upozornil Gvoždík. „Proto poznání biodiverzity zavčasu, dokud existuje, je potřebné zároveň pro podporu ochrany přírody. Žáby jsou často také indikátory dosud relativně zdravıch vodních zdrojů,“ uzavřel vědec.