Tech

Tradiční altajská medicína trpí bezohledným drancováním ruských a čínských farmaceutických firem

Tradiční altajská medicína trpí bezohledným drancováním ruských a čínských farmaceutických firem

Když jsem poprvé zavítal na Altaj, celková atmosféra – zabarvení a vůně vzduchu, rovinatá údolí řek orámovaná štíty velehor, sprašové pláně a stepi s řídkım travním porostem, rozrytım kopyty nesčetnıch stád, příkré svahy a kamenité náhorní plošiny alpinskou květenou – na mne působila, jako bych se ocitl v pravěké krajině, kde ustrnul čas v poslední době ledové.