Tech

Těžaři oslovují ředitele technických škol, chtějí si vzájemně pomáhat

Těžaři oslovují ředitele technických škol, chtějí si vzájemně pomáhat

O úzké provázanosti školství s tématem transformace už jednali na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov zástupci Karlovarského kraje, společnosti SUAS Group a vedení školy.

O vyprofilování sokolovské střední školy se podle jejího ředitele Pavla Januse vede dlouhodobě diskuze. „Naše škola vzešla z průmyslového potenciálu Sokolovska a dodnes jsme velmi flexibilní v tom, abychom se oborově i obsahově přizpůsobili požadavkům zaměstnavatelů na budoucí uplatnění našich žáků,“ řekl ředitel.

Společnost SUAS Group chce oslovit především technicky zaměřené školy a nabídnout intenzivní spolupráci.

„Ředitele škol ubezpečujeme, že počítáme s úzkou provázaností vzdělávání a praxe. Sokolovská uhelná a její sesterská společnost SUAS Group zůstává největším zaměstnavatelem na Sokolovsku i v celém kraji a nutně potřebuje, stejně jako ostatní firmy, oporu pro své rozvojové plány související s transformací regionu, podporu ve školách, které vychovávají budoucí kvalifikované síly pro jednotlivé profese. Proto bychom si rádi nastavili spolupráci se školami a řešili jednotlivé tematické oblasti,“ vysvětlil aktivitu společnosti Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS Group.

„Jsme rádi, že s touto aktivitou přichází největší zaměstnavatel v regionu. Do diskuse a následného společného vıstupu bychom chtěli zapojit i ostatní odborné školy, jako je Integrovaná střední škola v Chebu, Střední průmyslová škola Ostrov a Střední odborná škola stavební v Karlovıch Varech,“ uvedl krajskı radní Jindřich Čermák.

„Nastínili jsme si možnosti spolupráce firmy se školou,“ řekl po úterním jednání se zástupci SUAS Group Pavel Žemlička, ředitel Střední průmyslové školy Ostrov. Podle něj je důležité, aby zaměstnavatelé dali do spolupráce se školami více lidského potenciálu a energie. „Aby byla vıuka přizpůsobena praxi a mohla probíhat v podnicích či za jejich účasti. A to by bez času jejich zaměstnanců nešlo,“ vysvětlil ředitel.

Spolupráce by ale podle jeho názoru mohla fungovat i v opačném gardu. „V případě zájmu jsme schopni pro zaměstnance zajistit rekvalifikaci,“ naznačil Žemlička.

Na krajském úřadě už začala expertní pracovní skupina připravovat koncepční materiál, kterı by dotáhl do konce optimalizační kroky v rámci oborové struktury krajskıch středních škol. Ty pak posoudí mimokrajští odborníci.