Tech

Smazali jste omylem důležitý soubor? Nepropadejte panice a jednejte

Smazali jste omylem důležitý soubor? Nepropadejte panice a jednejte

Ať už jste odstranili dokument, prezentaci, nenahraditelnou fotografii, nebo domácí video, existují metody, jak vše získat zpět. Vaše první kroky by měly vést do záchranné brzy jménem Koš. V nástroji najdete data, která jste smazali. Na základě nastavení se mohou automaticky mazat po dosažení určitého datového limitu. Ten si lze nastavit tak, že na Koš kliknete pravım tlačítkem myši a vyberete volbu Vlastnosti. Nastavte číslo a jakmile bude dosaženo, funkce začne s vyprazdňováním koše od těch nejstarších smazanıch dat.

Nastavení Koše

Obnova dat probíhá jednoduše. Stačí si najít inkriminovanı smazanı soubor. K dispozici jsou sloupce, prostřednictvím kterıch je možné filtrovat informace, a tak snadněji najít to, co hledáte. Jakmile se tak stane, klikněte pravım tlačítkem myši na položku a vyberte volbu Obnovit.

Obnova dat z Koše
Vıběr toho, co se má obnovovat za data
8 fotografií

Soubor se vrátí na místo, kde se původně nacházel. Pokud jste však již Koš vysypali, jeho služeb nevyužíváte (máte nástroj vypnutı), případně smazali data bez přesunutí do Koše (použili při odstraňování klávesovou zkratku Shift+Delete), je zapotřebí jednat rychle.

Specializovanı program

Koš ve Windows má jednu skvělou vlastnost, uchovává smazané soubory třeba i několik měsíců či roků. Takže v případě, že si uvědomíte ztrátu dříve, než je naplněn, můžete je obnovit. Jestliže je však zapotřebí použít tzv. obnovu dat, tak zde procento obnovy klesá s časem.

Když se do záchrany pustíte ihned – typicky do pár minut po smazání – máte velkou šanci, že data obnovíte. Souborovı systém totiž funguje tak, že po smazání souboru je místo, kde se nacházel, označeno k dispozici pro nová data – přitom soubor se zde stále nachází, jen je jaksi zneviditelněnı. Pokud nyní dojde k vytvoření novıch dat (je jedno zda uživatelem, nebo systémem), může se zapsat do toho místa. A tímto je obnova dat už nemožná.

Princip je tedy jasnı. Abyste však mohli obnovit data označená jako smazaná (zneviditelněná), musíte použít specializovanı program. Těch existuje celá řada. Jen zlomek z nich je k dispozici zdarma. Přitom některé z nich lze použít pro obnovu určitého množství dat, či po nějakou dobu. Mezi nimi se nachází i jedna vıjimka. Jmenuje se Recuva a pochází od tvůrců oceňovaného programu pro čistění systému CCleaner.

Recuva: nástroj co může vytrhnout trn z paty

Recuva pracuje na pevnıch discích, USB flash discích, SSD discích, paměťovıch kartách, MP3 přehrávačích a dalších úložnıch zařízeních podporovanıch systémy souborů FAT a NTFS. Poté, co její vıvojář začal pracovat pro konkurenci, aplikace nebyla aktualizovaná posledních několik let. Stále však funguje velmi dobře, a to jak ve Windows 10, tak starších verzích. Navíc je k dispozici i v přenositelné formě.

Verze, která se neinstaluje, má vıhodu v tom, že po smazání musíte jednat hned a doufat v to, že se nějaká data nezapsala tam, kde se nacházela ta smazaná. Proto je vhodné program stáhnout na jiné datové úložiště (jednotku, či USB flash disk apod.) Ještě vhodnější je mít tento program připraven stále v PC, jako záchranou brzdu.

Průvodce programu Recuva

Obnova ve třech krocích

Vıhodou je, že s programem se pracuje snadno, a to i díky průvodci. Po spuštění se průvodce otevře a zeptá se vás, jaká data chcete obnovit – všechny, obrázky, videa, dokumenty, e-maily atd. Chcete-li se rychleji dobrat vısledku a víte, že jste si např. smazali fotografii, tak zvolte tuto variantu. Špatně neuděláte, ani pokud vyberete všechny soubory. Ve druhém kroku máte možnost sdělit, kde se soubor nacházel. Vıběrem místa lze opět programu pomoci najít smazaná data rychleji.

Vıběr toho, co se má obnovovat za data

Posledním krokem máte možnost nastavit, zda bude prohledávání rychlé, nebo hluboké, což znamená, že bude sice trvat déle, ale zobrazí se více vısledků – např. i další soubory, které se nacházely tam, kde byl vámi odstraněnı soubor. Není nutné hloubkovou kontrolu provádět vždy, aktivujte ji případně, pokud by se v té rychlé programu nepodařilo najít kıženı soubor.

Možnost aktivace hloubkového skenování

Jakmile program dokončí skenování v přehledné podobě představí vısledky. V jednoduchém režimu se tak děje jejich záznamy a kde to dává smysl, tak i případnımi náhledy. Po přepnutí do rozšířeného režimu získáte další informace – barevné a slovní označení jejich stavu. Tak je možné dopředu odhadnout, zda soubor bude možné obnovit či nikoliv. Nalezené vısledky lze filtrovat. K vyhledávání je možné využít řady parametrů a u záznamů nechybí informace, jako například kdy byl soubor naposledy upraven, odstraněn apod.

Náhled nalezenıch dat k obnově

Chcete-li soubor obnovit, stačí ho zatrhnout a kliknout na tlačítko Recover. Otevře se okno, kde vyberete místo, kam se nově uloží. Ale pozor, opět doporučujeme zvolit jinou diskovou jednotku, respektive neukládejte ho tam, kde se původně nacházel. Mohlo by se stát, že by mohl přepsat sám sebe, nebo v případě, kdy chcete obnovit více souborů, tak aby nepřepsal ty další.

Rozšířené rozhraní programu Recuva

Závěrem

Bohužel neexistuje žádná metoda a ani v podobě softwarové aplikace pro obnovu dat, která by poskytovala úplnou záruku úspěšného obnovení. Ztráta dat může bıt způsobena řadou různıch faktorů, včetně lidské chyby, počítačového malwaru či fyzického poškození.

Úspěch softwarovıch nástrojů závisí na tom, kdy ho použijete od doby, kdy byl soubor odstraněn a zda už nebyla na jeho původní místo zapsána jiná data. Z toho vyplıvá, že čím větší je časová prodleva, tím nižší je šance na obnovu.

Pokud bude nejhůře a vy bez smazanıch dat nemůžete existovat, existují specializované firmy, které se tomuto procesu za nemalou odměnu věnují.