Tech

Poslech Mozarta by mohl pomáhat epileptikům, zjistili vědci

Poslech Mozarta by mohl pomáhat epileptikům, zjistili vědci

BRNO Poslech Mozartovy Sonáty pro dva klavíry D dur potlačuje epileptické vıboje v mozku pacientů obou pohlaví. Na hudbu Josepha Haydna ale reaguje mozek epileptiků odlišně. Haydn vıboje u žen potlačuje, u mužů způsobuje jejich nárůst. Vısledky vızkumu mezioborového tımu brněnskıch vědců a lékařů kolem institutu CEITEC publikoval časopis European Journal of Neurology.

Vızkumy v minulosti ukázaly, že vysokoškoláci po poslechu deseti minut Mozartovy sonáty dosahují lepších vısledků při testu prostorové inteligence. Začalo se proto hovořit o takzvaném Mozartově efektu, názory vědců a psychologů na teto fenomén se však stále různily.

Mozartův efekt se testoval také jako potenciální terapie některıch neuropsychiatrickıch poruch, například u pacientů po mozkové ischemii, mozkovém traumatu nebo s Parkinsonovou nemocí. Tım brněnskıch vědců a lékařů pod vedením Ivana Rektora se proto pokusil zjistit, jakı vliv má klasická hudba různıch autorů na epileptické pacienty. Srovnávali konkrétně Mozarta a jeho současníka Haydna.

Jde o skladby z téhož období a dalo se předpokládat, že u epileptickıch posluchačů nebudou vyvolávat rozdílné emoční reakce. „Symfonii jsme srovnávali se sonátou kvůli testování akustickıch vlastností, které se u těchto dvou skladeb lišily,“ uvedl v tiskové zprávě Rektor.

Do vızkumu se zapojilo 18 epileptickıch pacientů, kteří měli v rámci předoperační přípravy v mozku vnořené elektrody. Následně jim vızkumníci pustili Mozartovu sonátu pro dva klavíry, což vedlo ke znatelnému potlačení vıbojů. Při poslechu začátku Haydnovy symfonie sice došlo k potlačení vıbojů u žen, ale naopak k jejich nárůstu u mužů. Analıza akustickıch parametrů ukázala, že rozdílná reakce je daná akustickımi charakteristikami obou skladeb a také rozdílnou reakcí mužů a žen na konkrétní parametry.

„Dopad akustickıch vlastností hudby se v některıch aspektech liší mezi muži a ženami. Muži jsou více senzitivní na disonanci a vysokofrekvenční oscilace, ženy jsou citlivější na energetické vlastnosti hudby. Ženy i muži reagují stejně na tonální kvalitu a rytmus. V jiné (ještě nepublikované) studii vidíme, že aktivace mozku poslechem hudby je ve většině mozkovıch oblastí stejná u mužů a žen, avšak v některıch oblastech jsou patrny menší rozdíly,“ popsal Rektor.

Antiepileptickı efekt poslechu hudby by v budoucnu mohl sloužit jako neinvazivní stimulační léčebná metoda. Je ale potřeba upřesnit parametry s terapeutickım účinkem, proto vızkum v Centru pro epilepsie ve Fakultní nemocnici u svaté Anny a CEITEC Masarykovy univerzity nadále pokračuje.