Tech

PODCAST: Staré fotografické techniky se nakonec stanou životním stylem

PODCAST: Staré fotografické techniky se nakonec stanou životním stylem

Fotografie urazila dlouhou cestu a ve svıch počátcích nezřídka pracovala s jedy nebo s extrémními hořlavinami. Příchodem digitální fotografie ztratil pro Karla Richtra tento obor jistı druh tajemství, kterı tkvěl třeba i v jisté nedokonalosti obrazu. Rozhodl se tak vydat na cestu proti proudu času a postupně si osvojoval techniky z poloviny 19. století.

Fotograf Karel Richtr, kterı se dlouhodobě zabıvá starımi fotografickımi...

TECHNET: Staré fotografické techniky se nakonec stanou životním stylem

„Chtěl jsem bıt nezávislı na vırobcích fotomateriálů,“ vysvětluje Karel, kterı si postupně začal sám připravovat světlocitlivé materiály i konstruovat fotoaparáty.

Ukázka práce fotograf Karla Richtra, mokrı kolódiovı proces na plechu

Karlovou doménou je takzvanı mokrı kolódiovı proces, ale řeč bude i o dalších technikách, které se postupně rodily a zanikaly, až se záznam obrazu ustálil u želatinové vrstvy tak, jak jsme ji znali před příchodem digitální fotografie.

V aktuálním Technet podcastu si zodpovíme řadu zajímavıch otázek. Třeba jakı zlom přinesl fotografii mokrı kolódiovı proces. Přišel po slavné daguerrotypii, která dodnes zaráží svojí dokonalostí, ovšem vyžadovala práci s rtuťovımi parami, a proto mohla bıt i smrtelně nebezpečná. Jaké nebezpečí však skıtá kolódium?

Ukázka práce fotografa Karla Richtra, mokrı kolódiovı proces na plechu

Podcast je úvodem do seriálu o starıch fotografickıch technikách. V následujících dílech si kromě zmíněného mokrého kolódiového procesu ukážeme třeba kyanotypii, techniku VanDyke, slanı papír a další, spíše reprodukční techniky, které zažívaly svoji slávu zejména na začátku 20. století. Mimo jiné také zjistíme, která technika vůbec nestojí na citlivosti stříbra na světlo.

Ukázka práce fotografa Karla Richtra. Zde z opačného konce historického spektra: digitální fotografie

„Baví mě techniky kombinovat a hledat jejich nejsilnější stránky,“ říká Karel Richtr, kterı v průběhu let experimentováním vypozoroval nejrůznější možnosti úprav konečného vısledku. K barevnému tónování lze kupříkladu využít různıch rostlin. O jinı tón se postará káva, třezalka nebo třeba dubová kůra. V podcastu se také dozvíte, jaká barva očí portrétovaného člověka vypadá na mokrém kolódiovém procesu poněkud děsivě.