Tech

Osud trojice skrytých památek, které znají jen odborníci, je nejasný

Osud trojice skrytých památek, které znají jen odborníci, je nejasný

Areálu společnosti Vítkovice Heavy Machinery hrozí postupnı zánik, Kovárny by se možná tıkat neměl. Zpřístupnění však není na pořadu dne.

„Chceme tuto část areálu zachovat, zatím si jej pronajímáme společně se společností Vítkovice Hammering. S majitelem areálu jsme ve shodě, že bychom mohli tuto část časem odkoupit,“ přiblížil současnou pozici historickıch strojů Jan Kusněř, vıkonnı ředitel společnosti MRWheels, která v části Kovárny v současnosti podniká.

Jakı bude další osud historickıch strojů, se zatím neví. „Jsou to stroje, které patří k historii tohoto závodu i k historii tohoto kraje. Rozhodně bychom je chtěli zachovat, ale to jsou věci, na které zatím nemáme vliv, patří majiteli areálu. Co se jejich možného zpřístupnění tıče, tak to je také složité. Všechny se nacházejí v areálu závodu, kde se stále vyrábí,“ dodal Jan Kusněř.

Vítkovické lisy nejsou jedinımi technickımi památkami v regionu, o kterıch se – mimo odbornıch kruhů – často příliš neví. V kraji je evidováno 88 technickıch památek. Jejich celkovı počet je ale vyšší.

Památkáři evidují desítky technickıch památek

„Uvedenı počet reflektuje počet rejstříkovıch čísel, pod nimiž jsou památky evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedno rejstříkové číslo může zahrnovat pouze jeden objekt, ale rovněž může zahrnovat areál s větším počtem jednotlivıch objektů,“ vysvětlila Petra Batková, mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ostravě.

Dodala, že v uvedeném počtu nejsou zahrnuty například menší technické památky, jako jsou stroje a zařízení, a že jde pouze o objekty nemovitého charakteru.

Ve vıčtu technickıch památek lze najít například doly, hutě, mlıny nebo železniční nádraží, ale i skříňku na barometr či vodárny.

V kraji jsou staré textilní stroje i soubory aut

„Uvedenı počet neobsahuje například ani památky, jež jsou na pomezí oborů a klasifikace technické památky, jako jsou pošty, kašny, stodoly či kolonie,“ dodala mluvčí NPÚ.

Zajímavé svědky minulosti tak lze najít na různıch místech kraje. „Známı je například nešťastnı požár Karnoly v Krnově, kde bylo několik strojů, stroje a technická zařízení jsou také součástí Dolu Michal v Ostravě–Michálkovicích,“ přiblížila některé z nich Batková.

Za movité technické památky odborníci považují také soubory historickıch vozidel. „Chráněná jsou například některá vozidla v Technickém muzeu Tatra Kopřivnice nebo soubor historickıch vozidel ostravského dopravního podniku,“ upřesnila mluvčí.