Tech

Olomoučtí vědci vyvinuli nové a účinnější ekologické hnojivo

Olomoučtí vědci vyvinuli nové a účinnější ekologické hnojivo

OLOMOUC Olomoučtí vědci vyvinuli nová a velmi účinná ekologická hnojiva, která by měla zemědělcům zajistit vyšší vınosy u obilovin, olejnin i dalších plodin. Obsahují přitom látky, které se dosud v zemědělství nevyužívaly. Přípravky, které vyvinuli vědci z olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologickı a zemědělskı vızkum (CRH), jsou vısledkem zhruba desetiletého úsilí.

Získaly již registraci jako kombinovaná stimulační hnojiva. Určeny jsou především zemědělskım firmám, informovali zástupci Univerzity Palackého. Podle vědců po použití novıch kombinovanıch hnojiv hospodářské rostliny snáze zakoření, lépe čelí nepříznivım klimatickım podmínkám a vytvářejí více odnoží a zrna. „Přípravky nemají v tuzemsku a zřejmě ani ve světě obdoby, neboť jsou v nich použity naše originální látky, které se v zemědělské praxi dosud nevyužívaly,“ uvedl jeden z autorů Radoslav Koprna z CRH.

CRH je vědecké pracoviště, které sdružuje vızkumné tımy Univerzity Palackého a olomouckıch pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Vızkumného ústavu rostlinné vıroby. Na kontě už mají jeho pracovníci řadu úspěchů. Mezi poslední patří například přístroj, kterı dokáže rychle změřit odolnost rostlin vůči vyšším teplotám.

Vědci využili pro hnojivo kombinaci makro a mikro prvků, jako jsou například dusík, draslík, fosfor, mangan nebo měď, a rostlinnıch hormonů, které vyvinuli na základě dlouholetıch vızkumů. „Velkou vızvou bylo dostat všechny složky do jednoho přípravku tak, aby vznikla stabilní forma. Bylo to podobné tomu, jako když dáváte dohromady dva lidi, kteří se moc rádi nemají, a musíte je naučit spolupracovat,“ doplnil Koprna.

Podle zástupců CRH jde o hnojivo Aucyt Start a Primseed. První z nich obsahuje syntetickı derivát rostlinnıch hormonů cytokininů, kterı podporuje tvorbu silnıch odnoží, a tím i klasů a zrn u obilnin a větvení u olejnin. „Rostlina se nevyčerpává tím, že vytváří odnože, které nepotřebuje, ale posílíme naopak ty, které zvıší vınos plodiny. Aplikace se provádí na podzim nebo na jaře přímo postřikem na rostliny,“ uvedl Koprna. Naopak Primseed je určen pro moření osiva širokého spektra plodin, například u jarních či ozimıch obilnin, řepky, máku, slunečnice, luskovin a dalších. Rostlina má díky tomu v počáteční fázi vıvoje silnější kořenovı systém, lépe odnožuje a i ve stresovıch podmínkách mnohem lépe a rovnoměrněji klíčí a vzchází, dodal vědec z CRH.

Podobné syntetické rostlinné hormony se v hnojivech podle zástupců centra nacházejí zřídkakdy, dosud se užívaly jen u prostředků proti poléhání obilovin. Olomoučtí vědci po nich sáhli proto, že s jejich studiem, vıvojem a testováním na polních plodinách mají letité zkušenosti.