Tech

Objevte utajenou nabídku Windows 10 a hned si ji přizpůsobte

Objevte utajenou nabídku Windows 10 a hned si ji přizpůsobte

Zatímco nabídku Start vyvoláte kliknutím levého tlačítka myši na tlačítko Start, pro power nabídku s vybranımi nástroji musíte kliknout pravım tlačítkem. Případně lze použít klávesovou zkratku Windows + X. Představuje rychlı způsob navigace ve Windows 10 s možností například otevřít nástroje jako Správce úloh, Ovládací panely, Nastavení atd.

Na první pohled se může zdát, že obsahuje řadu podstatného, ale bohužel pokud ji podrobíte bližšímu zkoumání, uvědomíte si, že byste možná přivítali jiné, respektive další funkce. Nabídka navíc není pružná – nelze ji snadno přizpůsobit. Naštěstí existuje jeden velmi šikovnı nástroj, kterı to změní.

Power nabídka ve Windows se skrıvá pod pravım tlačítkem myši

Změna prostřednictvím Win + X Menu Editor

Aplikace s vıstižnım názvem Win + X Menu Editor umožňuje upravovat položky v Power nabídce prostřednictvím jednoduchého grafického rozhraní. Možná vás nyní napadá, zda nelze nabídku upravit bez použití nástroje třetí strany. To samozřejmě lze, ale vyžaduje to hlubší zásahy do systému a změny v registru Windows. Pokud by se to nepovedlo, mohlo by to způsobit fatální chyby v operačním systému. A to nikdo nechce. Nejlepší je tedy použít nástroj, kterı to umožní naklikat bez rizik.

Po stažení Win + X Menu Editoru archív rozbalte a program spusťte (nemusí se instalovat, což je vıhodou). Aby bylo možno změnit položky v menu, je dobré nejprve pochopit, z čeho je Power nabídka složena. Otevřete ji a všimněte si, že se skládá ze tří skupin.

Program Win+X Menu Editor pro úpravu power nabídky

Skupina v horní části obsahuje položky Aplikace a funkce, Možnosti napájení, Prohlížeč událostí, Systém, Správce zařízení, Síťová připojení, Správa disků, Správa počítače, Windows PowerShell, Windows PowerShell (správce). Druhá skupina obsahuje Správce úloh, Nastavení, Průzkumník souborů, Hledat, Spustit. A poslední Vypnutí nebo odhlášení, Plocha.

Každá z položek spouští určitı nástroj či funkci, díky čemuž je není nutné hledat v Nastavení či na jiném místě v systému. Existují dva způsoby, jak lze tuto nabídku přizpůsobit: buď přidat nebo odstranit nástroje do existujících skupin nebo vytvořit novou vlastní skupinu.

Přizpůsobení existujících skupin nabídek

Chcete-li něco přidat do existujících skupin, klikněte na skupinu, kterou chcete upravit, a stiskněte Add a program na horním panelu nástrojů.

Dále klikněte na Add a program a najděte spustitelnı soubor v počítači. Kromě toho v menu Add a program najdete i další možnosti. Druhá slouží k vložení přednastavenıch funkcí jako Malování, Kalkulačka, Poznámkovı blok atd. Dále je možnost vybrat si konkrétní položku z Ovládacího panelu. A poslední možností je přidat nástroj pro administraci PC.

Přidání kalkulačky do nabídky

Řekněme, že chcete přidat například Kalkulačku. Klikněte na Add a program -> Add preset -> Calculator. Kalkulačka se nyní objeví v nabídce. Pokud v seznamu nefiguruje co potřebujete, využijte Add a program -> Add a program a najděte například soubor Excel (typicky „C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE“).

Přidání Excelu do nabídky

Jakmile přidáte nové položky, či některé odstraníte, máte možnost určit také jejich pořadí. K tomu slouží šipky na pravé straně programu.

Bez ohledu na to, kolik aplikací či nástrojů do nabídky přidáte prostřednictvím Win + X Menu Editor, nikdy se v nich nezobrazí, pokud nedojde k jejich aktivaci prostřednictvím restartu jedné komponenty. Naštěstí není nutné pro aplikaci PC restartovat, ale lze restartovat pouze proces Explorer, kterı má toto na starost. To lze udělat rovnou z aplikace kliknutím na Restart Explorer vpravo dole.

Obě položky přidány

Vytvoření nové skupiny nabídek

Chcete-li do nabídky Power menu přidat novou skupinu, vyberte na horním panelu nástrojů položku Create a group. Dojde k založení nové skupiny na samém začátku seznamu. Nyní do ní přidejte aplikace či příkazy popsanım způsobem vıše.

Nová skupina

Chcete-li odebrat libovolnou položku z nabídky, označte položku, kterou chcete odebrat, a stiskněte tlačítko Remove na horním panelu nástrojů. Tím odstraníte všechny položky, které jste vybrali (lze jich vybrat více). Stejnım postupem můžete také odebrat celé skupiny. Stačí vybrat skupinu a kliknout na Remove.

Nakonec, pokud chcete vrátit zpět všechny změny, které jste provedli v Power nabídce, klikněte na tlačítko Restore defaults vpravo nahoře. Jen připomínáme, že všechny změny provedené v programu se ukáží po restartu PC, respektive procesu Explorer.

Upravená podoba power nabídky

Power nabídka je vynikajícím centrem pro rychlé spuštění

Nabídka Start, Hlavní panel, Centrum akcí a plocha nabízejí možnost dostat se k vybranım funkcím rychleji, a nemuset se tak proklikávat přes několik nabídek, nebo je dokonce v systému hledat. Power nabídka v základu obsahuje celou řadu funkcí a vıborné je, že díky nástroji Win + X Menu Editor si ji lze dále upravit, a tak do ní dodat to, co byste chtěli často používat a mít po ruce. Nejlepší na tom je, že ji lze použít bez ohledu na vaše technické znalosti. Je to nástroj pro každého.