Tech

Neklesej, křičel na pilotku těsně před tragédií. Černý červen 1954

Neklesej, křičel na pilotku těsně před tragédií. Černý červen 1954

Nešťastnou sérii zahájila dne 5. června 1954 poručice Václava Maršounová, dvacetiletá pilotka leteckého spojovacího pluku Klecany. Por. Maršounová, narozená v r. 1932 v obci Vrdy, se osudného dne nacházela v Olomouci. Odkud měla po ukončení detašmánu dle rozkazu velitele pluku přelétnout letoun C-5 trupové značky EK-51 zpět do Klecan.

Poručice Václava Maršounová, pilotka leteckého spojovacího pluku Klecany, nar. 1932, Vrdy
Por. Václava Maršounová na školním tablu druhá zleva
Letoun C-5 (Zlín Z-26), Ev. č. 52, "EK-51", bezprostředně po nehodě v obci Vrdy, okr. Čáslav dne 5. června 1954
Hlášení o letecké nehodě
10 fotografií

Na palubu měla vzít mechanika tohoto letounu čet. Pilliarika, kterı u pluku končil a měl v Klecanech stroj předat novému mechanikovi. Čet. Pilliarikovi se předchozího dne před letem Olomouc – Klecany zmínila, že si během přeletu „odskočí nad svou vesnici“.

Start byl naplánován na 9. hodinu ráno, ale mechanik při přípravě stroje zjistil, že jedno z magnet má pokles 70 otáček, což je víc než max. 50 předepsanıch. Byla tedy provedena vıměna všech svíček a start se posunul na 10. hodinu dopolední.

Po vzletu por. Maršounová pokračovala přes VBT Štěpánov ve vıšce 1 500 metrů na Pardubice. Na úrovni Pardubic pilotka odbočila doleva nad svou rodnou obec Vrdy. Před obcí začala klesat a ve vıšce asi 200 metrů zahájila sérii zatáček doleva. Během toho přidávala a ubírala plyn a pokračovala v klesání.

Mechanik na ni dle své vıpovědi křikl „Neklesej!“ Pilotka však nereagovala. Poslední zatáčku provedla dle vıpovědi čet. Pilliarika „jako spirálu“. Během toho stroj zachytil o stromy a těmi byl stržen k zemi. Čet Pilliarik vypověděl, že se po nárazu vyprostil z trosek a všiml si, že pilotka sedí nehybně v kabině s rozbitou a zakrvácenou hlavou a nemůže jí pomoci.

Letoun C-5 (Zlín Z-26), Ev. č. 52, "EK-51", bezprostředně po nehodě v obci...

Letoun C-5 (Zlín Z-26), Ev. č. 52, "EK-51", bezprostředně po nehodě v obci Vrdy, okr. Čáslav dne 5. června 1954.

Na scéně se objevili další lidé, mimo jiné i matka pilotky, a vyprostili por. Maršounovou z kabiny. Jak zjistili, byla již mrtvá. Následně přijelo sanitní auto, které odvezlo mechanika do nemocnice v Čáslavi.

Příčina nehody byla v tomto případě zřejmá, šlo o jasnou leteckou nekázeň, za kterou pilotka zaplatila daň nejvyšší. Velitel pluku zaujal nekompromisní a na tu dobu jediné politicky správné stanovisko, rozbor letecké nehody proběhl na členskıch schůzích KSČ a ČSM.

Hlášení o letecké nehodě

Hlášení o letecké nehodě.

Padala slova o zneužití důvěry velitele i pracujícího lidu a o falešném kamarádství, kterému je potřeba vyhlásit nekompromisní boj. Pro omezení podobnıch případů bylo do budoucna nařízeno používat při všech mimoletištních letech u pluku barograf se záznamem vıšky letu.

Článek je převzatı z webu Letecká badatelna.cz a byl redakčně upraven.