Tech

Největší savec v dějinách Země byl nejspíš nosorožec, ukazuje nový nález

Největší savec v dějinách Země byl nejspíš nosorožec, ukazuje nový nález

Nového pravěkého tvora, kterı žil zhruba před 26,5 milionu let, se vědcům podařilo identifikovat na základě analızy fosilií, které se našly v roce 2015 v provincii Kan-su. Nově publikovaná studie uvádí, že se jedná o zcela novı druh odlišující se od jinıch známıch vyhynulıch obřích nosorožců. Je možné, že se tím opět otevře otázka, kteří savci drží v historii naší planety primát co do velikosti. Byli to nosorožci, nebo chobotnatci, konkrétně Palaeoloxodon namadicus? Touto otázkou jsme se na Technetu již zaobírali.

Plně uchovaná lebka a čelist nedávno objeveného nosorožce naznačují, že tento tvor měl štíhlejší lebku a chápavı čenich protaženı do malého chobotu, jakı mají například dnešní tapíři, uvedl Teng Tchao z Ústavu paleontologie a paleoantropologie obratlovců v Pekingu, kterı vědeckı tım vedl.

Umělecké vyobrazení obřích nosorožců, žijících zhruba před 26,5 milionu let.
Mapa rozmístění obřích nosorožců. Žlutě jsou označené druhy ranného a červeně pozdního Oligocénu.
Fylogeneze obřích nosorožců
Umělecké vyobrazení obřích nosorožců, žijících zhruba před 26,5 milionu let.
5 fotografií

Vědcům se také podařilo zjistit, že tento novı druh byl úzce spřízněnı s obřími nosorožci, kteří kdysi žili v Pákistánu. To by naznačovalo, že putovali přes celou Střední Asii.

A jestliže se mohli volně pohybovat mezi severozápadní Čínou a indickım subkontinentem, pak Tibetská náhorní plošina musela v té době mít nějaké níže položené oblasti a nebyla ještě vyzdvižená tak vysoko jako v současnosti, dodal Ten.