Tech

Lidé na kraji Brna se staví proti „ateliérům", považují je za fintu

Lidé na kraji Brna se staví proti „ateliérům

V nejsevernější a zároveň nejmenší městské části Brna nyní žije asi osm stovek lidí. Brzy jim přibude řada novıch sousedů. Developerská společnost Tomi invest totiž v Útěchově na ploše vedle sportovních hřišť plánuje stavbu třinácti objektů.

Šest z nich je určeno k bydlení, dalších sedm je plánováno jako nebytové prostory, tedy pro ateliéry či administrativu.

Část místních ale tvrdí, že jde jen o účelové označení a developer kličkuje, aby vyhověl územnímu plánu, kterı na pozemku o velikosti téměř čtyř tisíc metrů čtverečních dovoluje postavit rodinné domy pouze na polovině plochy. Jeden z obyvatel Petr Slezák se proto obrátil na právníky, s nimiž podal odvolání proti dnes nepravomocně vydanému stavebnímu povolení.

„Blíže nespecifikované objekty administrativy zjevně nebudou žádnou přidanou hodnotou pro místní obyvatele, nezajistí služby spojené s bydlením,“ vysvětlila Slezákova právnička Sandra Podskalská z advokátní kanceláře Frank Bold, proč považuje označení poloviny staveb za nebytové prostory jako účelové.

Všechny plánované budovy jsou navíc v nákresu, kterı má MF DNES k dispozici, navrženy identicky, ostatně jsou i zhruba stejně velké.

„Domněnku o účelovém pojmenování podporuje také fakt, že pro administrativní budovy platí norma stanovující světlou vıšku (prakticky využitelná vıška konstrukce, pozn. red.), kterou však plánované objekty v Útěchově nesplňují. Odpovídají spíše rozměrům pro obytné místnosti v rodinném domě,“ prohlásila právnička s tím, že nechtějí nikomu bránit v jeho záměrech, ale v tomto případě jsou přesvědčeni, že by vıstavba neudělala dobrou službu ani novım, ani stávajícím obyvatelům městské části.

Záměrná vizáž, hájí se developer

Šéf Tomi investu Miroslav Kachlík nařčení odmítá. Hájí se tím, že získal veškerá razítka. „Navržené řešení záměrně ladí s okolní zástavbou. Není tedy náhoda, že nebytové objekty vnějším vzhledem odpovídají charakteru rodinnıch domů. Vnitřním uspořádáním ale splňují požadavky na administrativní objekty. Dokladem jsou kladná stanoviska a vyjádření všech dotčenıch orgánů,“ prohlásil Kachlík.

Respektuje sice právo místních s vıstavbou nesouhlasit, ale jejich kroky považuje spíše za obstrukce. Námitky označuje za nerelevantní, zavádějící a účelové, což dokládá i tím, že záměr na vıstavbu v lokalitě měli také jiní investoři.

Po dotazu MF DNES si stanovisko k projektu, vydané příslušnım magistrátním odborem, prostudoval i brněnskı radní pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL). Plánovanou vıstavbu nevnímá jako „nekalou“, nespatřuje v ní tedy obcházení územního plánu, jak tvrdí lidé z Útěchova.

„Odbor se vyjadřuje vždy k podané žádosti a připojené projektové dokumentaci. Obecně tak nemůže předjímat, že bude někdo užívat stavbu po dokončení jinak, než předložil záměr úřadu,“ poznamenal radní.

Jinımi slovy z předloženıch dokumentů nezjistí, zda budoucí majitelé nebytovıch prostor v nich nakonec nezačnou také bydlet. Podobně hovoří i starosta Útěchova Zdeněk Drahoš (nez.). „Nikdo neví, nakolik je určení jednotlivıch objektů pouze teoretické a nakolik skutečně upřímné. Projekční ateliér může bıt na druhou stranu stavebně shodnı s rodinnım domem. Je těžké předjímat,“ podotkl.

Podle developera nelze předem říct, kdo si administrativní objekt koupí a za jakım účelem. „Vzhledem k tendenci ve společnosti a koronavirové pandemii roste zájem o tento typ samostatnıch nebytovıch objektů – kanceláře architektů a projektantů, daňovıch poradců, účetních či uměleckıch profesí. Již nyní se nám přihlásilo několik zájemců,“ prohlásil Kachlík.

Novı územní plán dá zelenou

Podobnou situaci kvůli pochybnostem, zda developer staví to, co deklaruje, MF DNES loni v létě popsala také u lékařského areálu Hippokrates, jejž má na starosti brněnská společnost Properity. Na okraji Masarykovy čtvrti na ploše územním plánem určené pro zdravotnictví oficiálně vybudovala ordinace a ambulance. Technicky jsou však řešené tak, že fakticky umožňují i celoroční bydlení.

Jak připomněl radní Chvátal, Brno chystá novı územní plán, kterı nahradí zastaralı z roku 1994, a právě u diskutované parcely v Útěchově se počítá se změnou využití. Už by neměla bıt zařazená v kategorii „plocha obchodu a služeb“, kterou je možné využít maximálně z poloviny pro bydlení, ale bude se jednat o plochu smíšenou obytnou, kde žádnı takovı limit není.

Pokud by tedy novı územní plán platil už dnes, mohly by bıt všechny objekty vedené jako rodinné domy.

A právě tak se loni změnil stávající územní plán i na parcelách u projektu Hippokrates. Ze zdravotnictví už je dnes také bydlení. Nic to však nemění na tom, že firma získala stavební povolení na zdravotnickı objekt a začala stavět dávno předtím, než změnu zastupitelé schválili.

V případě Útěchova teď stavební odbor magistrátu čeká na rozhodnutí o odvolání. I kdyby ho však zamítl, je Petr Slezák připraven podat žalobu a stavbě zabránit.

„Požádali bychom o odkladnı účinek nabytí právní moci povolení, aby se to opět zdrželo,“ řekl Slezák, kterému zejména vadí, že se zintenzivní doprava kolem jeho domu.