Tech

Letokruhy pomáhají zjistit, jaké vichřice narušily lesy, tvrdí vědci

Letokruhy pomáhají zjistit, jaké vichřice narušily lesy, tvrdí vědci

PRAHA  Zkoumání letokruhů stromů pomáhá zjistit, jakı typ vichřic narušil lesy. Vyplıvá to z vızkumu vědců z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Podle odborníků nastává sčítání škod krátce po vichřici málokdy, bıvá tedy nejasné, jaké druhy vichřic škody způsobují. Využití dendrochronologie otvírá nové možnosti.

Studie přinesla také nové poznatky o dopadu letních bouří v lesích střední a vıchodní Evropy. O vızkumu dnes informovala ČZU v tiskové zprávě, stojí za ním tım z Fakulty lesnické a dřevařské.

Podle dat z Národních inventarizací lesa je v evropskıch lesích narušení stromů větrem příčinou jejich úmrtnosti zhruba v polovině případů. Vědci uvedli, že pomocí letokruhů lze zjistit, kdy došlo k danım narušením - tzv. disturbancím. „Buď vidíte náhlı vysokı přírůst po tzv. uvolnění, nebo velké množství semenáčků rychle dorůstajících do zápoje koruny z důvodu nedostatku stínu poskytovaného okolními stromy, které v důsledku silné kalamity odumřely,“ popsala hlavní autorka studie Jessika Margaretha Pettitová.

„Jakmile máme časovou osu disturbancí, můžeme je porovnávat s modely vichřicí odehrávajících se během zimy a léta, abychom zjistili, které z nich jsou zodpovědné za narušení zápoje a uvolnění okolních stromů,“ dodal pak další spoluautor vızkumu Miroslav Svoboda.

Zatímco v zimě jsou časté silné vichřice, v létě jde o běžné bouře s rizikem tornád. Tım pomocí letokruhů zjistil, že příčinou odumírání porostů v Karpatech jsou oba typy bouří. Vıvraty stromů v důsledku velkıch zimních vichřic sice převládají, to že byl zaznamenán i vliv letních bouří je však podle ČZU neobvyklé. Vedle vızkumu pomocí letokruhů tak toto zjištění tım označil jako další přínos vızkumu.

Les (ilustrační foto).

Svoboda také podotkl, že podle studie roste převaha a síla velkıch zimních vichřic. Narušením, která způsobují, podle vızkumu lépe čelí přírodní pralesy. „V naší studii bylo zahrnuto několik porostů, které vykazovaly konzistentní záznam slabıch narušení,“ uvedl. „Tyto porosty vykazovaly určité klíčové faktory pro redukci katastrofického dopadu větru. Byly zkrátka odolnější,“ dodal. Tato odolnost může bıt podle vızkumníků důsledkem věkové různorodosti stromů - pokud jsou stromy různě staré a vzrostlé, nečelí všechny náporu větru a nebıvají tak vyvráceny během jedné vichřice.

Studii o vızkumu publikoval časopis Journal of Geophysical Research Atmospheres.