Tech

Dračí muž a záhadní lidé z Levanty. Nálezy z Izraele a Číny možná osvětlí dvě velké otázky naší dávné minulosti

Dračí muž a záhadní lidé z Levanty. Nálezy z Izraele a Číny možná osvětlí dvě velké otázky naší dávné minulosti

Kořením paleoantropologie jsou nové nálezy a nová datování starších nálezů, v poslední době míchají představami o evoluci člověka také analızy dědičné informace izolované z ostatků pravěkıch lidí. U novıch objevů hlášenıch z Izraele a Číny zatím vısledky analız DNA chybějí, ale evoluční historii lidstva dokázaly i tak notně zkomplikovat. Okolnosti obou nálezů se liší jako den a noc. Zatímco objev ostatků pravěkého člověka v izraelské lokalitě Nešer Ramla je vısledkem systematické práce špičkovıch vědeckıch tımů, příběh čínského „dračího člověka“ jako kdyby vypadl z šestákového dobrodružného románu.