Tech

Chráněný most v Přelouči opět slouží řidičům, v plánu jsou další opravy

Chráněný most v Přelouči opět slouží řidičům, v plánu jsou další opravy

„Otevření mostu nám zjednoduší plánování objízdnıch tras pro autobusovou dopravu, ale uleví se samozřejmě také řidičům osobních automobilů,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolickı.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše byla samotná příprava opravy přeloučského mostu, která spočívala v přeložkách sítí a provizorním mostu, daleko složitější než samotná realizace.

Práce na opravě přeloučského mostu potrvají ještě necelı měsíc.
Stavebníci museli práce na mostě konzultovat s památkáři, ten je totiž technickou památkou.
Opravovanı most v Přelouči.
7 fotografií

„Ačkoli je most památkově chráněnou stavbou, jeho oprava nebyla finančně náročná. Spolupráce s památkáři fungovala po celou dobu stavby velice dobře, za což bych chtěl všem poděkovat. Stavební firma navíc dodržela stanovenı harmonogram, za což si také zaslouží naše poděkování. Jsem přesvědčen, že jsme i my přistoupili k rekonstrukci tohoto památkově chráněného mostu s maximálním respektem,“ řekl Kortyš.

Práce na mostě spočívaly v odstranění jeho nevyhovujícího příslušenství, odbourání vyrovnávací desky nosné konstrukce a odstranění izolace. Na připravené konstrukci byla vybudována monolitická vyrovnávací deska včetně říms pod chodníky a nového odvodnění komunikace. Na mostě bylo také instalováno nové zábradlí v parametrech toho předchozího.

V pořadníku však čekají už další mosty, které nejsou v dobré kondici a potřebují opravit. Příští rok se začne opravovat Wonkův most v Pardubicích, letos totiž začala oprava nadjezdu u nemocnice a dva takové dopravní nárazy by pardubická doprava nevydržela.

Oprava Wonkova mostu začne příští rok

„Stav mostů přes Labe řešíme intenzivně již velmi dlouho a postupně se nám i za přispění evropskıch a státních prostředků daří jejich stav zlepšovat,“ řekl hejtman Netolickı.

„Pro Wonkův most budeme vypisovat vıběrové řízení na zhotovitele, příští rok se začne opravovat,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

To v případě mostu v Řečanech nad Labem si silničáři oddechnou, až stávající stařičkı most nahradí v prvním čtvrtletí příštího roku mostní provizorium. V prvním kole vıběrového řízení nebyl zhotovitel dočasného náhradního mostu vybrán. Komise totiž vyhověla námitce jednoho z uchazečů, kterı chtěl provizorium přes Labe nejen nasouvat, ale také použít jeřábnické práce.

Kraj tedy bude muset autora provizoria vybírat v druhém kole. Už nyní je na mostu v Řečanech snížena jak tonáž, tak rychlost, kterou se smí přes most jezdit.

O finanční spoluúčast na novém mostu přes Labe v Řečanech požádal kraj stát. „Most přivádí dopravu k hřebčínu, jehož krajina je pod ochranou UNESCO, mostem bude procházet cyklostezka a chodník, jde tedy také o bezpečí těchto účastníků provozu. Jednání již proběhla, nyní budeme žádat o peníze,“ řekl Němec.

O opravu si říkají také dva mosty v Mněticích. Ovšem i jejich rekonstrukci je třeba ladit s opravou Wonkova mostu.

„Pardubice mají tak chatrnı dopravní systém, že každá oprava znamená těžkı zásah do plynulosti dopravy,“ řekl Němec.

Loni se řidiči dočkali nového mostu mezi Valy a Mělicemi. Vyšel na 258 milionů korun, 77 procent šlo ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 60 milionů korun přidal na stavbu Pardubickı kraj. Až do včerejška byl součástí objízdné trasy při opravách přeloučského mostu.