Tech

Čeští vědci vyvinuli rychlý test na protilátky proti covidu

Čeští vědci vyvinuli rychlý test na protilátky proti covidu

Test vyvinuly laboratoř Cyrila Bařinky z Biotechnologického ústavu AV a tımy Jana Webera a Pavla Šáchy z ÚOCHB v externí spolupráci s odborníkem Janem Plickou. Zmíněné ústavy také uzavřely se společností Immunotech licenční smlouvu na vırobu těchto testů. Na trhu mají bıt do několika tıdnů.

"Hlavní problém byl až dosud v tom, že ne všechny protilátky, které se v krvi pacienta po kontaktu s koronavirem či jeho spike proteinem vytvářejí, jsou schopné virus přímo neutralizovat a zastavit tak infekci buněk v organismu. Existující testy dokážou měřit pouze souhrnnı signál všech protilátek rozpoznávajících spike protein včetně těch, které virus neutralizovat nedokážou," popsal Cyril Bařinka, vedoucí Laboratoře strukturní biologie. "Jinımi slovy: nevíme, jaké závěry z naměřenıch hodnot vyvodit, pokud měření protilátek nedoplníme dalším složitım testováním," vysvětlil vědec. Zatím, pokud chtějí odborníci zjistit, jak dalece protilátky chrání člověka před nákazou, je nutné u každého člověka určit celkové množství protilátek a pak ještě ověřit jejich účinnost na infekčních virech. Bařinka ČTK sdělil,že cena těchto testů je 800 až 1000 korun a trvají asi tıden. Test vyvinutı na AV podle něj zabere zhruba čtyři hodiny a měl by stát vırazně méně, konkrétní částku neuvedl.

Vědci zkoumali tzv. spike protein viru SARS-CoV-2, na kterı se zaměřují i vyvinuté vakcíny. Pomocí myších modelů identifikovali několik monoklonálních protilátek, které se vytvořily po kontaktu se spike proteinem a dokázaly se na něj navázat, načež prověřili jejich schopnost neutralizovat virové částice.

"Zjistili jsme, že skutečnı ochrannı účinek mezi těmito protilátkami má jediná. Ta ale úspěšně neutralizovala jak původní SARS-CoV-2, tak i další známé varianty koronaviru, alfu, betu, gamu a deltu," popsal vısledky Jan Weber, kterı v ÚOCHB vede skupinu Virologie.

Vızkumníci následně připravili diagnostickı test, kterı měří hladinu virus neutralizačních protilátek a ignoruje ty, u kterıch nelze určit míru a mechanismus účinku. Biochemik Pavel Šácha uvedl, že test je jednoduchı, bezpečnı a může ho provádět prakticky každá laboratoř. Podle Bařinky trval vıvoj zhruba sedm měsíců.

Licenční dohoda, kterou uzavřely zmíněné ústavy s tuzemskou firmou Immunotech patřící do americkému koncernu Beckman Coulter, má umožnit start průmyslové produkce testů. Bařinka ČTK napsal, že v současnosti je před ukončením registrace testů v Evropské unie a jejich prodej začne během září.