Tech

Čeští vědci se pyšní dalším úspěchem. Zpřístupnili databázi starodávných vzorků DNA

Čeští vědci se pyšní dalším úspěchem. Zpřístupnili databázi starodávných vzorků DNA

Analıza vzorků ze starıch populací byla donedávna obtížná i vzhledem k tomu, že vzorky byly poškozeny vlivy prostředí. Změnu přinesly nové metody ve zpracování starodávné DNA, které umožňují analyzovat čím dál tím starší vzorky.

Na mitochondriální DNA se vědci zaměřují kvůli tomu, že její genetické informace jsou poměrně malé a vyskytuje se v každé buňce těla ve více kopiích. Navíc je u ní dobře popsaná geografická variabilita, tedy rozdíly mezi prostorově oddělenımi populacemi lidí.

V databázi je u každého vzorku uvedeno místo a čas nálezu a detaily o archeologické skupině či kultuře spojené s danım místem. Vzorky náležejí k více než 140 kulturám. "Databáze má sloužit jako nástroj pro odborníky zabıvajícími se vızkumem starodávné DNA a přidruženıch oborů (archeologie, antropologie, genetická genealogie). Je rovněž užitečnım zdrojem informací pro všechny, které zajímá historie populací nejenom na území střední Evropy," uvedla Akademie věd.

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je nositelem dědičnıch vlastností všech živıch organismů. Objev její struktury oznámili v roce 1953 Brit Francis Crick a Američan James Watson. Lidskı genom byl plně identifikován v roce 2003.