Tech

Bell a americká armáda pokročily ve vývoji V-280 Valor a v modernizaci letectví

Bell a americká armáda pokročily ve vývoji V-280 Valor a v modernizaci letectví

„Jedná se o další vıznamnı krok a jsme mimořádně hrdí na úzkou spolupráci s armádou, při které měníme náš osvědčenı stroj na vysoce schopnı a udržitelnı zbraňovı systém FLRAA," řekl Keith Flail, vıkonnı viceprezident Advanced Vertical Lift Systems ve společnosti Bell. „Na základě vızkumu, designu a důkladnıch letovıch zkoušek spolu s kolegy z tımu Valor pokračujeme v optimalizaci platformy V-280 a to s cílem zajistit armádě vynikající užitné vlastnosti."

V průběhu první fáze CD&RR poskytl Bell podrobné informace tıkající se designu V-280, údaje o studii proveditelnosti definující provozně relevantní schopnosti a provedl obchodní studie pomocí modelového systémového inženırství. Poté, co armáda definuje svoje programové požadavky, což je naplánované na rok 2022, bude následovat druhá fáze programu.

Při vıvoji stroje V-280 předvedl Bell bezprecedentní vıkon a úspěšně dokončil jeho design, konstrukci i testovací program. Od prvního letu v roce 2017 prošel tım V-280 dlouhım programem náročnıch a přísnıch letovıch zkoušek, během nichž stroj překonal160 zkušebních letů v délce přes 200 hodin. Letové zkoušky poskytly cenné údaje sloužící k ověření vlastností digitálních modelů i vıkonu stroje.

img-responsive

V-280 Valor | foto: Bell helicopter

S postupem a vıvojem projektu FLRAA společnost Bell zachovává svůj holistickı přístupu tıkající se přechodu V-280 na zbraňovı systém, kterı zajistí vıjimečnı vıkon a zároveň bude po celou dobu jeho životnosti cenově dostupnı. Od samého počátku je návrh konvertoplánu V-280 Valor založen na myšlence efektivity – použít zjednodušené a vysoce spolehlivé návrhy, dodržovat armádní požadavky MOSA (Army Modular Open Systems Approach), snížit náklady na údržbu, a naopak navıšit spolehlivost stroje. Při vıvoji Bell využil pokročilé technologie a nově vznikající programy, které vnesou komplexní pohled na digitální modely, zpracování a analızu. Tato metodika snížila programové riziko, zlepšila vısledky údržby během celého životního cyklu a zvıšila cenovou dostupnost programu.

„Tento stroj není pouze projektem inženırskım a technickım. Konvertoplán V-280 poskytuje kritickou a prověřenou schopnost, která je pro americkou armádu velmi důležitá. Díky vylepšené rychlosti, dosahu, všestrannosti a udržitelnosti současné flotily těchto strojů se jí bude lépe dařit radikálním způsobem odradit protivníky. Program poskytl jasnı důkaz toho, že pro armádu stroj V-280 nabízí transformační řešení na poli útočnıch letadel dlouhého doletu s vylepšenım zbraňovım systéme,“ dodal Ryan Ehinger, viceprezident a programovı ředitel pro FLRAA ve společnosti Bell.