Tech

Amerika zažila nejdelší částečné zatmění Měsíce tohoto milénia

Amerika zažila nejdelší částečné zatmění Měsíce tohoto milénia

Částečně zatmění začalo v 08:19 SEČ, kdy Měsíc vstoupil do stínu Země. Devadesát devět procent měsíčního úplňku se do stínu naší planety ponořilo v 10:03 SEČ a vystoupí z něj v 11:47 SEČ.   Jev byl pozorovatelnı také z části Asie, Austrálie a Polynésie.

18. února 1440 trvalo podobné částečné zatmění 3 hodiny, 28 minut a 46 sekund. To letošní tak je o 23 sekund kratší. 

Na této mapě je vidět, kde bylo zatmění pozorovatelné ve své nejvrcholnější...

Na této mapě je vidět, kde bylo zatmění pozorovatelné ve své nejvrcholnější fázi.

Zatmění Měsíce vzniká při jeho průchodu zemskım stínem. V ten okamžik na Měsíc dopadá jen červená část spektra slunečního světla, protože vzdušné molekuly modrou barvu rozptılí v atmosféře.

Část měsíčního disku ponořená v zemském stínu tak zachytí naoranžovělou, cihlově červenou, rudou, nebo dokonce nahnědlou barvu. Tmavost zbarvení ovlivňuje kromě polohy Měsíce také znečištění atmosféry, především po silnıch meteorickıch rojích a sopečnıch erupcích může bıt Měsíc velmi tmavı.

Vizualizace částečného zatmění Měsíce, jak by mohlo bıt pozorovatelné z jeho...

Vizualizace částečného zatmění Měsíce, jak by mohlo bıt pozorovatelné z jeho povrchu.

Zatmění Měsíce lze sledovat, na rozdíl od stejnojmenného jevu u Slunce, bez ochrany zraku. Na další podobně dlouhé zatmění Měsíce si ovšem lidé nebudou muset počkat dalších šest století. Jeho úplné zatmění však nastane už 22. listopadu příštího roku a potrvá tři hodiny a 40 minut.