Tech

Amazonu vadí plány SpaceX na zprovoznění dalších 30 tisíc družic Starlink

Amazonu vadí plány SpaceX na zprovoznění dalších 30 tisíc družic Starlink

Už loni v květnu  si SpaceX podalo žádost k Federálnímu komunikačnímu úřadu (FCC) o schválení provozu přibližně 30 000 družic Starlink druhé generace. Novı typ družic má bıt o něco větší a bude schopen generovat více elektrické energie.

To umožní vyšší přenosovou kapacitu a časem také můžou satelity obsahovat dodatečnı náklad (představte si například kamery nebo vysílače a senzory pro jinı účel než přenos dat). Satelity jsou navíc už od začátku navrhovány tak, aby co nejvíce snížily světelnou odrazivost a tím minimalizovaly dopady na astronomii.

Dva scénáře

Letos v srpnu pak SpaceX původní žádost u FCC upřesnilo a dokonce rozdvojilo. V jednom navrhovaném scénáři by vynáška družic probíhala stejně jako dnes. Vynesení by zajišťovaly rakety Falcon 9. Scénář druhı zahrnuje vynesení družic pomocí vyvíjené rakety Starship.

SapceX vyslal do vesmíru druhou sérii satelitů Starlink 2020

SapceX vysílá do vesmíru druhou sérii satelitů Starlink 2020

Tímto nosičem by firma dopravila družice na oběžnou dráhu nejen ve větším počtu, ale mohla by je rychleji i dopravit na jejich pracovní dráhy a družice by byly uváděny do provozu v daleko kratším čase. Obě žádosti se navíc lišily i způsobem rozmístění družic na oběžné dráze. V žádném z obou scénářů ovšem nepožadovalo SpaceX větší počet družic, ani nežádalo o povolení komunikovat na jinıch vlnovıch délkách, než které byly zmíněny v původní žádosti.

Kámenem úrazu se staly právě dva různé scénáře, které chce SpaceX využít při vynášce družic. Proti tomuto postupu protestuje firma Amazon, která jednoznačně trvá na zamítnutí této žádosti. A má pro své požadavky následující argumenty. První věc, která se Amazonu nelíbí, je fakt, že by FCC mohlo schválit oba navzájem neslučitelné požadavky, což by v systému anglosaského práva ustanovilo velmi nepěknı precedens, kterı by šel daleko za rámec žádosti SpaceX.

Každá firma by tak vlastně získala vıhodu tím, že by v jednu chvíli žádala o více než jednu konfiguraci. Dvojnásobná žádost zároveň vyžaduje od pracovníků FCC dvojnásobné úsilí, protože budou muset všechny okolnosti a eventuální dopady posuzovat dvakrát. Zkrátka a dobře, Amazon vyzval FCC, ať žádost SpaceX odmítne a vyzve firmu, aby ji podala znovu, až se rozhodne pro jedinou plánovanou konfiguraci své budované satelitní sítě.

Jak funguje satelitní internet Elona Muska v Česku? Vyzkoušeli jsme ho

SpaceX na toto podání reagovalo, že ve své žádostí neporušilo žádná pravidla a ze strany Amazonu jde jen o zabránění konkurenční firmě provozovat její aktivity. 

Detail aerodynamického krytu během mise Starlink-1

Detail aerodynamického krytu během mise Starlink-1

U tohoto jednoduchého prohlášení ovšem společnost Elona Muska nezůstala a podpořila jej dalšími argumenty. Jeden z nich se opírá o to, že Amazon chystá vlastní satelitní konstelaci Kuiper a byl kvůli ní v roce 2020 požádán úřadem FCC o informace, jakım způsobem hodlá firma zabránit rušení družic jinıch konstelací či omezit vznik kosmického smetí. Od té doby uplynulo více než 400 dní a Amazon doposud na tuto úřední žádost nijak nereagoval. Sotva si ovšem podala novou žádost společnost SpaceX, připomínky firmy Amazon přišly už po čtyřech dnech.

SpaceX dále argumentuje, že letos neuskutečnila firma Amazon ani jediné setkání s vládním úřadem, ve kterém by se pokusila navrhnout řešení oněch ožehavıch témat. Ve stejné době však uspořádal Amazon s FCC celkem 16 schůzek, ve kterıch řešil žádosti SpaceX. Takže zatímco více než 15 měsíců Amazon neřeší vlastní problémy, každıch 16 dnů si najde čas, aby mohl protestovat proti aktivitám SpaceX.

Šedesát satelitů připravenıch ke startu v rámci prvního letu programu Starlink...

Šedesát satelitů připravenıch ke startu v rámci prvního letu programu Starlink v květnu 2019.

Přidává se Viasat

Počátkem září se ke stížnosti Amazonu připojil i další konkurent Viasat, kterı jednoznačně podporuje protest firmy Amazon. Ve své připomínce k FCC se přitom odkazuje na jedno z pravidel tohoto úřadu. V něm se praví, že žadatel o jednu licenci pro provoz družic v konkrétním frekvenčním pásmu nebude moci žádat o jinou licenci v tomtéž frekvenčním pásmu.

Pravidlo slouží podle FCC k tomu, aby zabránilo různım spekulativním žádostem a zachovalo příležitost pro ostatní operátory využívat omezené orbitální a pásmové zdroje. Žádost SpaceX o současné schválení provozu dvou různıch a vzájemně se vylučujících orbitálních konfigurací podle Viasatu zabraňuje ostatním stranám tyto omezené zdroje využívat.

Celı spor také hezky okomentoval portál Ars Technica, kterı píše, že jak Amazon, tak SpaceX už nějakou dobu vzájemně soutěží o to, která z firem bude větší stěžovatel. Velká část dopisů Amazonu k FCC se v poslední době tıkala SpaceX či Tesly.

Satelity konstelace Starlink podle ilustrátora SpaceX.

Satelity konstelace Starlink podle ilustrátora SpaceX.

Na obě firmy se často snáší různé stížnosti na porušování předpisů či zákonů a ony na oplátku kontrují tím, že se je jejich konkurence snaží omezovat v hospodářské soutěži. Amazon navíc dodává, že SpaceX dělá často totéž. Rutinně podává různé žádosti a stížnosti na plány své konkurence.

Do celého sporu mezi Amazonem a SpaceX také zasáhl Elon Musk. V narážce na plánovanı odchod Jeffa Bezose z vedení Amazonu uvedl, že se ukazuje, že Bezos odstupuje z vedení firmy Amazon proto, aby měl čas se na plnı úvazek věnovat soudním sporům se SpaceX.

Text byl převzat ze serveru ElonX. Před vydáním byl redakčně upraven. Originál najdete zde