Svět

Tálibán nedostane možnost hovořit na zasedání Valného shromáždění OSN

Tálibán nedostane možnost hovořit na zasedání Valného shromáždění OSN

Tálibán, kterı v srpnu po náhlém zhroucení vlády prezidenta Ašrafa Ghaního, převzal moc nad Afghánistánem v úterı oficiálně požádal OSN, aby mohl na tomto fóru zastupovat svou zemi a rovněž aby novı ministr zahraničí z řad Tálibánu mohl vystoupit na 76. zasedání Valného shromáždění OSN. Hnutí také žádá o jmenování nového velvyslance při OSN, kterı by nahradil Isákzáího.

Žádost o vystoupení na Valném shromáždění OSN posuzuje devítičlennı akreditační vıbor. Tento orgán, v němž v praxi rozhodují USA, Rusko, a Čína, také obecně určuje, které vedení má právo danou zemi na půdě OSN reprezentovat. Grémium se ale dosud nesešlo, obvykle zasedá v říjnu či listopadu. Ve funkci tak zůstává stávající afghánskı velvyslanec.

Ruskı ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes podle agentury Reuters uvedl, že o uznání Tálibánu jako zástupce Afghánistánu v OSN se momentálně neuvažuje.

Pokud by se Tálibánu podařilo jmenovat nového vyslance při OSN, byl by to důležitı úspěch v jeho snaze získat mezinárodní uznání. Generální tajemník OSN již dříve uvedl, že touha Tálibánu získat zahraniční uznání je pro další země cestou k tomu, aby Tálibán přiměly respektovat lidská práva a mít inkluzivní vládu.

Při předchozí vládě Tálibánu v letech 1996 až 2001 se hnutí rovněž snažilo jmenovat svého diplomata při OSN. Vıbor ale rozhodnutí o akreditaci nového vyslance neustále oddaloval, díky čemuž při OSN Afghánistán zastupoval diplomat jmenovanı předchozí vládou.