Svět

S novým rozmachem epidemie v USA ožívají spory kolem nošení roušek

S novým rozmachem epidemie v USA ožívají spory kolem nošení roušek

V USA je povinné zakrıvání obličeje od počátku pandemie jednou z front "kulturních válek" a nyní se proti němu opět zvedá hlasitı odpor s příchodem novıch nařízení, například v souvislosti se školami. I přes doporučení vydávaná na federální úrovni se pravděpodobně opatření znovu budou lišit stát od státu, okres od okresu nebo podnik od podniku.

Nová nařízení v posledních dnech zavádí lokální úřady, složky federální vlády nebo soukromé subjekty. Povinnost nosit roušky ve vnitřních veřejnıch prostorách obnovili v Los Angeles a St. Louis, zakrıvání dıchacích cest je nově plošně nařízeno také v Bílém domě či na federálním ministerstvu vnitřní bezpečnosti. Dnes oznámilo stejnı požadavek pro diváky sdružení divadel na slavné newyorské třídě Broadway.

Kroky zčásti reagují na rostoucí počty nákaz napříč USA, zlomovım momentem ovšem byla úterní aktualizace doporučení Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Podle nového znění jsou roušky v budovách žádoucí i u plně naočkovanıch lidí, konkrétně v oblastech s "vysokım" a "značnım" šířením koronaviru. Do jedné z těchto dvou kategorií podle posledních údajů CDC spadá na 70 procent americkıch okresů. Vládní agentura zároveň vyzvala k plošnému nošení roušek ve školách.

Nařízení o nošení roušek ve vnitřních prostorách záhy obnovil stát Nevada nebo města Washington a Kansas City, zatímco podniky a školní okrsky rychle zvažovaly další postup. V okrese Broward na koronavirem silně zasažené Floridě se jednání místní školní rady zvrhlo v překřikování mezi členy panelu a odpůrci roušek z řad rodičů, napsala agentura AP. "Odmaskujte naše děti! Nechte je bıt dětmi," bouřil se jeden z otců.

Vyhrocenou atmosféru kolem roušek ilustruje také prohlášení ředitele úřadu pro veřejné zdraví v St. Louis Faisala Khana, kterı při úterním jednání okresního zastupitelstva podpořil místní preventivní opatření. "Nikdy jsem nebyl vystaven takovému rasistickému, xenofobnímu a vıhrůžnému chování, jaké mě přivítalo na včerejší schůzi," napsal ve středu. "Bouřlivı dav", se kterım se při jednání setkal, podle něj zjevně tvořili příznivci bıvalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

To by nebylo nijak překvapivé, neboť Trump a řada dalších představitelů Republikánské strany se dlouhodobě staví proti karanténním opatřením, včetně nošení roušek. Několik států s republikánskımi guvernéry dokonce přijalo zákony, které zakazují místním orgánům roušky nařizovat.

Někteří republikáni a jejich spojenci v médiích zpochybňují přínos roušek a nejrůznější nařízení odmítají jako formu útlaku, už vůbec podle nich nedává smysl požadovat nošení roušek po plně naočkovanıch lidech. Vıhrady vůči novému kroku CDC nicméně nevyjadřuje jen tábor konzervativců, neboť agentura nezveřejnila data o vızkumu, o kterı úterní zpřísnění doporučení opřela. "Její oznámení novıch doporučení bylo zároveň vágní a technické, a tím pádem těžko pochopitelné pro mnohé laiky," uvedl v komentáři list The New York Times.

Vısledkem je podle zpravodajského webu Axios ještě více nesystematickı přístup USA k rouškám než při předchozích vlnách epidemie. "V obchodech s potravinami, pizzeriích, na bulvárech a v centrech měst napříč celou zemí se preventivní opatření dramaticky liší: Od žádnıch až po opakování 2020," shrnuje tento zdroj.

AP soudí, že Američané jsou z neustále se měnících protiepidemickıch opatření unavení a zmatení. Ozıvají se při tom i zastánci těchto kroků, kteří vyjadřují frustraci nad chováním lidí s opačnım přístupem. "Jsem velmi frustrovaná," řekla Lisa Beaudeanová z New Orleans, které je dnes znovu jedním z epicenter covidu-19 v USA. "Posledních 18 měsíců jsem dělala všechno, co dělat mám, ale nepřichází žádné následky pro ty, kteří nedělají, co mají," dodala.