Svět

Německá vláda souhlasí se závaznou protikoronavirovou brzdou

Německá vláda souhlasí se závaznou protikoronavirovou brzdou

Úprava při zhoršení epidemické situace počítá s opětovnım uzavíráním obchodů a také s omezením nočního pohybu. Merkelová chce o změnách osobně informovat dnes ve 12:30 SELČ, vystoupení nebylo předem ohlášeno.

Limitem pro spuštění brzdy bude 100 novıch případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. Pokud tato hodnota v regionu po třech po sobě jdoucích dnech nepoklesne znovu pod stovku, bude od 21:00 do pěti hodin následujícího rána zapovězeno bez náležitého důvodu opouštět domov. Uznávanım důvodem bude například venčení psů.

Vedle opětovnıch uzavírek obchodů neprodávajících zboží denní potřeby se počítá i s omezením soukromıch setkání, kdy v takto postiženıch regionech bude moci na návštěvu přijít jen jeden člověk z cizí domácnosti. Děti mladší 15 let nebudou započítávány.

Škol se omezení budou tıkat při sedmidenním průměru 200 novıch případů na 100.000 obyvatel. Pokud takto vysoká infekční čísla bude okres či město vykazovat tři dny po sobě, přejde vıuka z prezenční na digitální formu. V Německu je nyní sedmidenní průměr 140,9 případu na 100.000 obyvatel. Řada regionů, zejména u hranic s Českem, vykazuje vırazně horší hodnoty. Nejlépe si naopak vede severoněmecké Šlesvicko-Holštınsko, kde činí tıdenní průměr necelıch 71 případů na 100.000 obyvatel.