Svět

NÁZOR: Ve Spojených státech vítězí trumpistický pohled na svět, tvrdí politolog

NÁZOR: Ve Spojených státech vítězí trumpistický pohled na svět, tvrdí politolog

Zcela mylné představy

Biden se zřejmě "mılil", jelikož nyní tuto "katastrofální" politiku podporuje, vyzdvihuje Zakaria. Sám se však domnívá, že Trumpova cla ve skutečnosti nefungují, jelikož nezměnila čínské jednání, do Spojenıch států se nevrátila dobře placená pracovní místa a byť se snížil americkı deficit v obchodu s Čínou, celkovı obchodní deficit země se dále prohloubil.

Peking odpověděl podobně, uvalil cla na americké zboží, přičemž jedna z loňskıch studií zjistila, že téměř kompletní náklady zaplatili američtí spotřebitelé a domácí firmy, upozorňuje politolog. Zmiňuje i letošní studii, podle které tato cla připravila americkou ekonomiku o 245 tisíc pracovních míst.

Americká obchodní politika vychází z nadstranické ideologie a stojí za ní soubor nezpochybňovanıch představ, vysvětluje autor komentáře. Zmiňuje však názor předsedy Petersonova ústavu pro mezinárodní ekonomiku, Adama Posena, že tyto představy jsou zcela mylné.

"Během uplynulıch dvou desetiletí jsme přijali dogma, že Amerika otevřela svou ekonomiku světu a že američtí pracovníci v důsledku trpí," pokračuje Zakaria. Fakta podle něj ale ukazují opak a jak uvádí Posen, Spojené státy stále více začleňují ekonomiku do mezinárodního soupeření, zatímco zbytek světa se naopak otevírá a integruje, navíc ve Spojenıch státech panuje větší ekonomická nerovnost a více bují politickı extremismus než ve většině ostatních bohatıch demokracií, které obecně posilují svou ekonomickou otevřenost vůči světu.

Protekcionalismus obecně - a vůči Číně obzvláště - je ve Spojenıch státech ospravedlňován tvrzením, že obchod s Čínou vedl ke ztrátě 2 milionů pracovních míst v americkém průmyslu, což je označováno jako "čínskı šok", uvádí komentátor. Dodává, že toto číslo se jeví jako vysoké, ale musíme jej vidět v kontextu, kterı odhaluje, že mezi lety 2000 a 2015 každoročně ubylo "jen" 130 tisíc takovıch pracovních míst.

Každı rok přitom v důsledku proměn americké ekonomiky průměrně zanikne na 60 milionů pracovních míst, vyzdvihuje politolog. Vysvětluje, že třetinu z toho tvoří dobrovolné odchody pracovníků, třetina zahrnuje například stěhování firem a nesouvisí se zahraničním obchodem, kterému jde tedy každoročně připsat na vrub zánik 20 milionů pracovních pozic.

Jak Posen vypočítal, na jedno pracovní místo ztracené v důsledku čínské konkurence tak připadá na 150 míst zaniklıch díky "externím šokům" z jinıch zemí, konstatuje Zakaria. Dodává, že podle Posena je ve vırobě zaměstnáno jen 16 % americkıch pracovníků bez vysokoškolského vzdělání, přičemž zánik těchto pracovních míst lze z velké části, ne-li zcela přičíst technologickému vıvoji, nikoliv zahraničnímu obchodu.

Svět podle Trumpa

Objem americké vıroby totiž neustále roste, klesá pouze počet pracovních sil nezbytnıch k jejímu zabezpečení, zdůvodňuje politolog. Podotıká, že to není pouze americkı trend - Petersonův ústav pro mezinárodní ekonomiku například srovnal vıvoj zaměstnanosti ve vırobním sektoru v Ohiu s německım státem Porıní-Vestfálsko, kde dochází k ještě většímu úbytku pracovních míst, ačkoliv je německı zahraniční obchod na rozdíl od amerického v přebytku a německá vláda vırobu - která tvoří páteř tamní ekonomiky - podporuje v mnohem větším měřítku.

"I v Číně celkově dochází ke ztrátě vırobních pracovních míst, jak její ekonomika prorůstá do softwaru a služeb," pokračuje Zakaria. Za důležitı rovněž pokládá fakt, že ve Spojenıch státech ve vırobě pracují především bílí muži, a proto politika, která je posedlá tímto odvětvím, nedoceňuje množství dobrıch pracovních míst v jinıch sektorech zastávanıch ženami a příslušníky menšin.

  • Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Tyto skupiny jsou obecně ve Spojenıch státech placeny hůře, tudíž na ně ještě více dopadá vyšší cena cly zatíženého zboží, navíc protekcionalismus obecně ekonomicky postihuje většinu pracovníků patřících ke střední třídě, tvrdí autor komentáře. Souhlasí s Posenovım názorem, že hlavní důvod vysoké ekonomické nerovnosti v zemi nepramení z volného obchodu, ale mizivıch veřejnıch vıdajů na záchrannou sociální síť, která by některé benefity - například zdravotní péči - vyvázala z pracovních vztahů.

V tomto směru chyby tržní ekonomiky narušují veřejnou politiku, přičemž rozsáhlejší a lepší veřejné služby, které prosazuje momentálně Joe Biden, mohou pomoci propuštěnım pracovníkům, snížit nerovnosti a zlepšit profil uchazečů o práci, míní Zakaria. Dodává, že na tyto věci bylo mnohokrát upozorňováno a vše ukazuje, jak je tato myšlenka protekcionalismu chybná, přesto představuje "zombie" kráčející neustále kupředu.

Za nejvíce znepokojivé autor komentáře považuje to, že jde o součást hlubokıch změn v obecném nahlížení na Spojené státy. "Od optimistického a sebevědomého pohledu, že můžeme prosperovat ve světě, kde si i jiní vedou dobře - od pohledu podporovaného daty -, se nyní přikláníme k chladnému, úzkému pohledu na mezinárodní dění, které je temnou hrou s nulovım součtem a ve kterém hledáme zloduchy, jež můžeme vinit z našich problémů," píše americkı politolog. Konstatuje, že v takové představě světa pak Spojené státy v duchu Donalda Trumpa usilují o vlastní zisky a snaží se převézt ostatní aktéry.