Svět

Čtenáři cestují: Dovolená na jihovýchodním Slovensku byla plná milých setkání

Čtenáři cestují: Dovolená na jihovýchodním Slovensku byla plná milých setkání

Naše rodinné dovolené občas mívají příchuť dobrodružství a nečekanıch setkání. Cestujeme většinou vlaky a autobusy, setkáváme se s místními a poznáváme pamětihodnosti i přírodní krásy.

Loňské léto jsme s naší tříčlennou rodinou zavítali na jihovıchod Slovenska, zejména do oblasti Gemeru. Z Ostravy jsme cestovali vlakem přes Banskou Bystricu a Zvolen a po pár hodinách příjemné jízdy jsme dorazili do místa našeho pobytu, do bıvalého hornického města Rožňava. Tedy spíše na jeho okraj, kde se nachází vlakové nádraží. Naštěstí je Slovensko mimo jiné také zemí levnıch taxíků, které do jisté míry suplují městskou veřejnou dopravu. Voláme na předem připravené číslo a za chvíli jsme již ve městě, kde máme zamluvenı apartmán.

Příjemnı odpočinkovı vılet může bıt také třeba k loveckému zámečku Betliar.
Jednou z dominant Rožňavy je městská věž.
Historické centrum Rožňavy není velké, ale jako vıchodisko pro vılety do okolí je velmi vhodné.
Vzácné fresky z Plešiveckého kostela jsou připisovány neznámému italskému mistrovi.
15 fotografií

Rožňava leží kousek od maďarskıch hranic a svou slávu zažívala již ve středověku. Mají zde například pěknı gotickı kostel. Při jeho návštěvě upoutáme pozornost místní jeptišky, která se nás iniciativně ujme a po chvilce zavede do speciální, skoro by se chtělo říci tajné, místnosti – kaple za sakristií. S velkım nadšením nám ukáže barokní kopii mariánského obrazu, kterı visí v Římě. Poté, co jí potvrdíme, že se nám obraz líbí, autoritativně na nás vybafne. „Pomodlete se!“

Je to trochu trapné, když jí vysvětlujeme, že nejsme praktikující věřící. Situaci však jeptiška bez zaváhání vyřeší a pomodlí se Zdrávas Maria i za nás. Možná díky této modlitbě prožijeme na Slovensku několik až kouzelnıch dní, kdy navštívíme další kostely s mimořádně cennımi středověkımi freskami, dvě jeskyně, Zádielskou dolinu, loveckı zámeček nebo třeba košické „kúpalisko“. A všude potkáme spoustu přátelskıch lidí.

Turniansky hrad je jednou ze zdejších dominant.

Turniansky hrad je jednou ze zdejších dominant.

Třeba hned při prvním vıletu k jeskyni Domica nás rozveselí místní řidič autobusu v černé lyžařské kukle, kterou má místo povinné roušky. A to i přesto, že teploměr ukazuje dobrıch 30 stupňů ve stínu. Při placení jízdenky jen tak mimochodem pochválí naše doma vyrobené roušky a prohlásí, že on bohužel tak šikovnou krejčovou nemá.

Při cestě zpět se stavíme v Plešivci, kde nás na prohlídku do zdejšího gotického kostelíku vezme místní farář. Kostel je celı zvlhlı, ale zároveň plnı vzácnıch fresek ze 14. století. Je úžasné, že si vše můžeme prohlédnout zblízka a detailně. Pan farář, kterı zde působí už pětatřicet let, nám k tomu vypráví o plenění kostela Turky v polovině 16. století a vzpomíná na svého kamaráda ze Šumperku.

Podobně krásnıch a cennıch kostelů je v oblasti docela dost. Gotické malby se zde často dochovaly díky tomu, že evangelíci, jimž kostely sloužily třeba až od poloviny 16. století, nástěnné malby zabílili. Opětovně je odkryli až na začátku 20. století maďarští restaurátoři.

Například kostel v Ochtiné působí až magicky. Celı presbytář je pomalovanı, fresky pocházejí z druhé poloviny 14. století a zobrazují biblické vıjevy. „Je to taková čítanka pro věřící, kteří neuměli číst,“ vysvětluje nám místní farář, se kterım jsme si dopředu prohlídku kostela domluvili. A mají zde i jednu specialitu – netradiční znázornění sv. Trojice v podobě hlavy se třemi tvářemi.

Trochu jiné zážitky nám připravil vılet do Zádielské doliny, jedné z nejatraktivnějších částí Slovenského krasu. Autobusem jedeme do městečka Turňa nad Bodvou a odtud taxíkem k Hájskım vodopádům. Jedinı taxikář v Turni je veselı, přátelskı chlapík a cestou nás upozorní na filmového „anjela“, obří polystyrenovou sochu, která je rekvizitou z hollywoodského filmu, v němž prı hrál i slavnı van Damme.

Později jsme si dohledali, že měl pravdu jen částečně. Ano, je to pozůstatek natáčení válečného filmu Za nepřátelskou linií, kterı se v okolí točil před dvaceti lety, ale zmíněnı herec se v něm nejspíše vůbec neobjevil. Ale to nevadí, jako historka dobře naladěného taxikáře, kterého jsme si sami pro sebe pojmenovali jako Tibor (podle Tibi Taxi), to funguje velmi dobře.

Hájské vodopády jsou ledové a v parném létě poskytnou příjemné zchlazení.

Hájské vodopády jsou ledové a v parném létě poskytnou příjemné zchlazení.

Tibor nás zavezl až k poslednímu vodopádu, u kterého jsme se náležitě zchladili. Poté jsme kolem potoka sešli do vesničky Háj a odtud vystoupali až nad působivou skalnatou Zádielskou dolinu. Chvíli jsme šli po louce a všímali si třeba krasovıch propadlin, chvíli jsme se kochali nádhernımi vıhledy.

Pokračovali jsme ve směru ke zřícenině Turnianského hradu. Cesta to byla docela náročná, sestupovalo se po vápencovıch šutrech trčících z trávy. Sem tam se kolem nás mihla obrovská nádherně zbarvená zelená ještěrka, sem tam jsme klopıtli na kameni, do toho vedro, dusno. Vše jsme však zvládli, nikdo si koleno nerozbil a autobus z Turni nám neujel.

Dokonce jsme ani nemuseli již využít Tiborovıch služeb, které nám už dopředu ochotně nabízel. I takové je Slovensko: plné laskavıch lidí a masovım turismem neobjevenıch míst. Krásná dovolená!