Relax

Zapomenutý válečný hrdina. Ve věku 100 let zemřel Josef Müller, před komunisty utekl do Izraele

Zapomenutý válečný hrdina. Ve věku 100 let zemřel Josef Müller, před komunisty utekl do Izraele

Svım osudem a hrdinstvím se řadil mezi nejvıznamnější osobnosti čs. zahraničního odboje, v posledních letech byl i v rámci válečnıch zásluh tím „největším“ žijícím veteránem.

Josef Müller jako příslušník Čs. zahraniční armády
Josef Müller jako mladı ve věži obrněného automobilu.