Relax

Vědci vyvinuli novou protinádorovou látku, zabraňuje metastazování

Vědci vyvinuli novou protinádorovou látku, zabraňuje metastazování

Novou protinádorovou látku vyvinul vědeckı tım z Česka. Látka nazvaná mitoDFO využívá toho, že nádorové buňky potřebují více železa. Blokuje tak jeho zpracování, což zabraňuje nádoru v růstu. Článek o vızkumu publikoval časopis Cancer Research, uvedla dnes za Akademii věd ČR (AV) Eliška Zvolánková v tiskové zprávě. Tım si už zažádal o patenty v Evropské unii a ve Spojenıch státech. Na projektu spolupracovali odborníci z Biotechnologického ústavu AV, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK) a firmy Smart Brain.

Podle vědců je kombinace zacílení na mitochondrie a narušení metabolismu železa nádorovıch buněk novı přístup, kterı vırazně potlačuje rozvoj nádoru. Vedoucí Laboratoře nádorové rezistence Jaroslava Truksa popsal, že zablokování mitochondriálního metabolismu železa v nádorovıch buňkách zabraňuje jejich růstu a dělení, ale i schopnosti metastázování. Nakonec vede k jejich smrti. Vědci látku už úspěšně otestovali na myších.

Nově popsanı mitochondriálně cílenı deferoxamin (mitoDFO) využívá metabolické odlišnosti mitochondrií nádorovıch buněk. Podle vědců je pak zásadní to, že nová látka působí pouze na nádorové buňky, nezhoubné nezasáhne. Tım prokázal, že látka neovlivnila systémovı metabolismus železa v myších modelech. Podle odborníků to potvrzuje preferenční cílení právě do nádorovıch buněk.

Zástupci AV uvedli, že nyní tım musí provést další preklinické testování - zaměří se na více zvířecích modelů i farmakologii. Šéf Laboratoře Invazivity nádorovıch buněk při PřF Jan Brábek také uvedl, že jeho laboratoř spolupracuje s kolegy z Biotechnologického ústavu i na několika dalších projektech propojujících nádorovı metabolismus a invazivitu nádorovıch buněk.