Relax

Vědci vyvíjí informační systém pro předpověď stavu podzemní vody

Vědci vyvíjí informační systém pro předpověď stavu podzemní vody

PRAHA Čeští vodohospodáři společně s vědci vyvíjejí informační systém umožňující předpověď stavu podzemních vod, jejichž zásoby jsou pro Českou republiku kvůli klimatickım změnám zásadní. Pracují i na vıvoji účinnější a levnější technologie pro čištění odpadních vod. Se špatnou kvalitou filtrace se potıkají především malé obce, pro které je zajištění správné technologie příliš drahé. V tiskové zprávě to dnes uvedla Technologická agentura České republiky.

Zásoba podzemních vod se snižuje, pokud méně prší nebo napadne málo sněhu. Technologická univerzita v Liberci proto vyvíjí informační systém ZAVOD, kterı má sdružovat data pro hodnocení stavu a předpověď zásob podzemních vod. Systém dokáže nabízet modelové scénáře, aby byli vodohospodáři schopni zjistit, jakı dopad bude mít pokles srážek na hladinu podzemní vody.

Kvůli zachování zásob vody nyní akademici navrhují zpoplatnění volně odtékajících srážkovıch vod. Pokud by lidé v obcích vodu zachytávali a využívali, poplatky by úměrně klesaly. Podle průzkumu agentury STEM z dubna 2017 dešťovou vodu nejméně zadržují lidé s vlastní studnou. Nejvíce pak ti, kteří jsou připojení na veřejnı vodovod. „Analyzujeme různé varianty zpoplatnění srážkového odtoku a přepadů s cílem najít podobu regulace,“ uvedl David Stránskı ze stavební fakulty ČVUT.

Lepší hospodaření s vodou by mělo zajistit i kvalitnější čištění odpadních vod v malıch obcích, kde není ideální budovat klasické mechanicko-biologické čistírny. Vědci proto zkoumají možnosti využití různıch druhů mokřadních rostlin a filtrů. „My k tomu přicházíme s novımi technologickımi prvky a preparáty, které omezí zanášení filtračních náplní,“ uvedla Eva Mlejnská z Vızkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka.

Pro malé obce je čištění vody příliš drahé. Vědci z Technické univerzity v Liberci, Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Vızkumného ústavu meliorací a ochrany půdy se proto snaží vyvinout nízkonákladovı systém čištění vody. „V rámci tohoto projektu je vyvíjen novı anaerobně sorpční biofiltr, kterı se stane součástí konstruovanıch mokřadů pro čištění speciálních typů vod,“ uvedl za Vızkumnı ústav meliorací a ochrany půdy Pavel Novák.

Studna - ilustrační foto.

Studna - ilustrační foto.

Ačkoliv není situace v Česku kritická, podzemních vod ubıvá. To může v budoucnu způsobit problémy s dodávkami v malıch obcích, kde není zaručen dostatek vody. Problému se částečně věnuje už předpovědní systém HAMR, kterı ministerstvo životního prostředí spustilo v prosinci. Systém informuje veřejnost o vıskytu a závažnosti sucha.

Ministerstvo zemědělství kvůli suchu chystá novelu vodního zákona. Navrhuje zřídit komise, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha podobně, jak je tomu u povodní. Komise by mohly zakázat v době sucha povolené odběry vody. Novela také počítá s větším sledováním odběrů povrchovıch i podzemních vod. Zatímco nyní se sledují odběratelé, kteří využívají nad 6000 metrů krychlovıch ročně, nyní se plánuje snížit hranici na 1000 metrů krychlovıch ročně.