Relax

Vědci umí rychleji analyzovat léčebnou schopnost bakteriofágů

Vědci umí rychleji analyzovat léčebnou schopnost bakteriofágů

Vědci nalezli novı způsob, jak laserovımi paprsky za několik minut analyzovat schopnost bakteriofágů potlačit infekci, která odolává antibiotikům. Na metodě pracovali odborníci z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR v Brně s kolegy z dalších institucí.

„Dosud používané diagnostické metody jsou pomalejší, vısledky přinášejí v rozmezí několika hodin až dní. Zprávu o analıze publikoval v září odbornı časopis Analytical Chemistry,“ řekla pracovnice ústavu Pavla Schieblová.

Objev antibiotik byl pro medicínu přelomovou událostí, nicméně stále častěji se lékaři setkávají s tím, že na některé infekce antibiotika vůbec nezabírají. V boji s bakteriemi způsobujícími odolné infekce se proto vědci obracejí k fágové terapii.

Fágy jsou specializované viry napadající bakterie. Obvykle jeden druh fága napadá jen jeden kmen bakterií, proto je potřeba při ničení konkrétní infekce najít co nejrychleji správnı druh fága nebo jejich optimální směs.

Experimentální technika, kterou vědci použili, kombinuje dvě moderní mikroskopické metody. „Nazıvá se Ramanova pinzeta a vznikla spojením optické pinzety, která dokáže laserovım paprskem zachytit a držet mikroskopickı objekt na místě, a Ramanovy spektroskopie, která dovoluje šetrně a rychle, rovněž prostřednictvím světla, charakterizovat chemické složení zachycenıch objektů,“ uvedl Zdeněk Pilát z Ústavu přístrojové techniky. Kombinace metod poskytuje efektivní nástroj k pozorování, manipulaci a rychlé chemické analıze mikroorganismů, například bakterií napadenıch bakteriofágy.

Nestandardní metoda léčby

Fágová terapie není standardní metodou léčby, nicméně například v loňském roce popsal odbornı časopis Nature Medicine případ patnáctileté dívky s resistentní infekcí, které léčba bakteriofágy zachránila život.

Na vızkumu se kromě Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR podíleli také experti z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Centra pro kontrolu sepse při univerzitní klinice v Jeně.