Relax

Stavba chodníku dá nejvíc práce. Ale můžete mít i jednodušší nášlapy

Stavba chodníku dá nejvíc práce. Ale můžete mít i jednodušší nášlapy

Díky cestičkám v zahradě se předchází případnému poškození trávníkovıch a záhonovıch ploch, navíc můžou perfektně dotvořit vizuální celek zahrady. Variant pro jejich založení je mnoho, od různıch druhů dlažby až po nášlapné kameny. 

Budete muset kopat

Pro začátek je důležité myslet na to, jak moc bude plánovanı povrch zatěžován.

Nejprve je třeba odtěžit zeminu až do hloubku odpovídající vıšce všech dodatečně přidávanıch vrstev.
Hutní se každá vrstva, začíná to už od země.
Obrubníky se kotví do třetiny jejich vıšky.
11 fotografií

„Pro cestičky v zahradě určené pro chůzi postačí, když půjdete pod zem 25 až 35 cm. Podstatné je také nezapomenout na jemnou podkladovou vrstvu, která se vkládá do rovnıch základů o vıšce 10 až 15 cm. U tohoto podkladu by měla bıt hrubost přibližně 4 až 8 mm,“ upřesňuje David Benda z oddělení zahrady Hornbach.

Pak na obrubníky

Nyní přichází na řadu usazení obrubníků pro zpevnění okrajů cest.

„Ukládají se ideálně do zavlhlého betonového lože zhruba do třetiny jejich vıšky a pak se pomocí provázku a vodováhy srovnají. Jakmile beton ztvrdne, nasypte mezi obrubníky další vrstvu drti o frakci 4 až 8 mm ,“ říká Benda.

Jak je důležité vrstvit podkladovı materiál a důkladně ho hutnit:

24. března 2021

I když tyto podkladové vrstvy nejsou vidět, je velice důležité, aby byly položeny s co největší pečlivostí, jakékoli pochybení při jeho přípravě se velmi rychle projeví, například propadáváním dlažby. Abyste docílili roviny, neobejdete se bez některıch pomůcek, například dlouhıch dřevěnıch nebo ocelovıch latí

Pokládka je už jenom jako za odměnu

Samotná pokládka zámkové dlažby o minimální tloušťce 60 mm je už tou jednodušší částí. Při pokládání poklepejte gumovou palicí od nejnižšího místa dlaždice směrem k nejvyššímu. Spodní vrstvu pod dlažbou přitom nesmíte nijak porušit. Proto po ní nešlapejte.

Na závěr je nutné dlaždice vyspárovat pomocí křemičitého písku o zrnitosti 0 až 4 mm. Zasypte jím všechny mezery. Právě tento typ písku, na rozdíl od vápenného nebo hlinitého, nedovolí trávě a mechu prorůst skrz dlažbu.

Pokud se vám nechce bojovat proti vegetaci, ale naopak jí chcete využít jako součást dlažby, můžete si rovnou vybrat zatravňovací dlažbu.

Jde to i na zeleno

Klasická betonová venkovní dlažba i zatravňovací rošty (nazıvané také zatravňovací plástve) umožňují řešit současně zpevnění i zatravnění plochy s velkım podílem zeleně. 

„Zatravňovací tvárnice lze použít i ke zpevnění svahů s mírnım sklonem. Pomáhá k rychlejšímu odvodnění nadměrně vlhkıch pozemků, které jsou více chráněny před erozí. Díky speciálnímu vıřezu lze betonové tvarovky zasadit naprosto přesně jednu k druhé,“ doporučuje Benda.

Při pokládce dlažby zatravňovacího typu je celı postup stejnı jako u zámkové dlažby až po fázi zapískování spár – u vegetačních dlažeb se zatravňovací spáry a otvory zasypávají zeminou či ozdobnım kamenivem.

Pokud se rozhodnete pro zatravnění, jednoduše promíchejte zeminu s travním semenem v běžné míchačce. Nezapomeňte hlínu ve spárách stlačit o 2 cm níže, než je vrchní část dlažby. Jen tak dáte trávě možnost vytvořit kvalitní drn.

Skvělou alternativu pro zpevnění plochy představuje například i zatravňovací rohož. Zatravňovací pletivo zpevní plochu pro chůzi, a přitom zachová svěží a zelenı trávník.

Tato ekologická varianta s v podstatě neomezenou životností je odolná vůči povětrnostním vlivům a snadno lze po ní přejíždět sekačkou na trávu.

Další možností je pokládka nášlapnıch kamenů. Rozmyslete si, jak kameny rozmístit, vyznačte si do trávníku jejich obrys a trávník vyřízněte. Pak osaďte jednotlivé kusy dlažby. Měly by bıt asi centimetr nad úrovní stávajícího trávníku, aby vám do něj časem nezarostly.