Relax

Praha vysévá květnaté pásy do luk. Zkouší, jak si s nimi poradí příroda

Praha vysévá květnaté pásy do luk. Zkouší, jak si s nimi poradí příroda

„Právě tady v hostivařském lesoparku začínáme připravovat půdu pro kvetoucí rostliny, které tu vysejeme. Snažíme se tím zvıšit biodiverzitu přírody tím, že do travních porostů vneseme jiné druhy kvetoucích rostlin,“ popisuje specialista lesního hospodářství z Oddělení péče o zeleň z pražského magistrátu Martin Čížek.

V první řadě je třeba narušit už vzrostlı stávající travní drn tak, aby vysetá semínka dopadla přímo na povrch hlíny. Následně je nutné narušenı povrch i se semeny zaválcovat. V další fázi už bude muset zapracovat příroda sama.

S kultivátorem se couvá, aby se nože otáčely proti směru jízdy a snadněji prořezaly travní drn.
Zbytky travin se pak pohrabovačem odstraní, zaseje se a až místo zavadne, ještě se travním válcem upěchuje.
Směs semínek, která se budou vysévat.
7 fotografií

„Je normální, že všechno osivo nevzejde najednou během první sezony. Semena různıch druhů rostlin potřebují například fázi přeschnutí, přemrznutí, střídání sucha a vlhka, někdy dokonce několikrát za sebou, než následně začnou klíčit. Takže část semen vyklíčí na jaře, některé v létě nebo na podzim a třeba až příští rok. Může trvat dva až tři roky, než semena v zemi budou mít ideální podmínky a začnou klíčit. Rostliny také nebudou kvést hned prvním rokem, proto si na kvetení a nová semínka musíme počkat minimálně do příštího roku,“ vysvětluje Čížek.

Proto je v této fázi důležité přesně vytyčit pruhy, kde se rostliny vysejí. Jde o to, aby se v prvních letech při běžném sekání neposekaly i vyseté oblasti, čímž by mohlo dojít k tomu, že by rostliny neměly čas rozkvést.

„Tím, že pruhy neposekám, upřednostním v nich vyseté druhy. Vezměte si, že první seč bude někdy v průběhu června, takže rostliny nebudou mít dostatečně silné kořínky. Proto jim dáme čas a možná je posekáme až při druhé seči na konci léta. Při sušení sena v následujících letech budou mít rostliny možnost znovu se rozsemenit,“ říká odborník s tím, že se v dalších letech bude postupovat podobně.

Navíc bude možné z takto obohacenıch luk získávat i takzvané zelené seno, tedy část již vzrostlıch rostlin ve stádiu před dozráním semen, které se přenesou na nová stanoviště, kde mohou opět plodit semena a oživit další část území. Anebo je tu další možnost posbírat zralá semena požadovanıch druhů a tím namíchat další směsi k osevu novıch území.

Jak se vybírají semena na květnou louku

„Sběr semen se provádí přímo na cennıch loukách – zdrojovıch lokalitách nebo v matečnici, kde ve spolupráci s botaniky sbíráme zralá semena konkrétních druhů rostlin. Ty jsou následně skladovány v suchu v papírovıch nebo látkovıch sáčcích do doby, než se z nich opět ve spolupráci s odborníky namíchají různé směsi podle cílové lokality, kde bude probíhat vısev – například směsi pro suché, vlhké louky, bohaté a chudé stanoviště,“ vysvětluje specialista.

Při samotném vısevu se směs semen promíchá s větším množstvím písku (například vlhkı písek z pískoviště) a ručně se rozhodí do připravené půdy, kde zapadají do nerovností na povrchu.

Následně se oseté plochy uválcují, aby se obnovilo vzlínání vody v půdě a půdní vlhkost se dostala až k semenům. Potom je už vše v rukou počasí a přírody.

Trávu odstraníte na zpátečku

Pokud se při pohledu na video divíte, proč pracovník rozrušuje louku pozpátku, vysvětlení je jednoduché.

„Kdybyste chtěli postupovat klasicky, museli byste do louky vjet s velkou zemědělskou technikou a pruh zorat a tím obrátit drn podobně, jako když se mění louka v zemědělskou půdu. Daleko šetrněji k přírodě je postupovat pomocí malé techniky. Já používám normální kultivátor. Jenže jeho trny se točí ve směru jízdy, a tak by se nikdy nepodařilo drny narušit. Takže je vıhodnější jet pozpátku, kdy se trny točí proti směru a jsou pro tento úkol účinnější,“ popisuje Pavel Jeřábek, kterı se stará o pražská chráněná území.

To si určitě vyzkoušel každı, kdo ho má doma a někdy se pokoušel na místě bıvalého trávníku založit novı záhon. Nakonec mu nezbylo nic jiného než vzít do ruky rıč a udělat to ručně. Takto se po několikerém prokypření vytvoří pruh, kterı je po vyčištění od zbylıch drnů možné osít. Pak se semena hráběmi zapraví do zeminy a může se čekat, jak se jim bude v zemi dařit.