Relax

Pomáhá navzdory handicapu. Laureátem Ceny Olgy Havlové je Marek Navrátil, koordinátor tříkrálové sbírky

Pomáhá navzdory handicapu. Laureátem Ceny Olgy Havlové je Marek Navrátil, koordinátor tříkrálové sbírky

Praha Laureátem Ceny Olgy Havlové, kterou vyhlašuje Vıbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), se dnes stal Marek Navrátil, koordinátor tříkrálové sbírky. Cenu získal za své rozsáhlé dobročinné aktivity, kterım se v neziskovém sektoru věnuje již 25 let, a to navzdory svému handicapu, jímž je vada růstu.

Během slavnostního udílení v Praze byla oceněna i Zuzana Nemčíková, psycholožka v organizaci Revenium, která získala Cenu veřejnosti. Laureáty vyhlásili v Anežském klášteře v Praze. Ocenění je určeno osobnosti, která navzdory svému zdravotnímu znevıhodnění pomáhá ostatním.

„Porota Ceny Olgy Havlové se rozhodla letos po nelehkém zvažování mezi 26 nominovanımi ocenit Marka Navrátila. Porotu oslovil širokı rozsah jeho působení v neziskové oblasti a také nasazení, s jakım se své práci pro potřebné věnuje. Marek Navrátil se musel vyrovnat s obtížemi, které přináší jeho handicap – vada růstu, kvůli kterému musel projít řadou lékařskıch zákroků. Navzdory tomu zvládl vedle fundraisingu, dobrovolnictví či komunikace s veřejností stát i u koordinování projektu tříkrálové sbírky, kterou nezastavila ani náročná doba koronavirové pandemie,“ uvedla Monika Granja, ředitelka VDV.

Novı držitel ceny svou činnost vnímá jako životní poslání, v němž mu pomáhají zejména kolegové, spolupracovníci a rodina. „Jsem moc vděčnı a velmi si vážím všech lidí, které jsem měl a mám okolo sebe. Manželku, rodinu, přátele, vlaky kolegyň a kolegů v Charitě, učitele, lékaře, naši svobodnou společnost, církev, kulturu a tento svět. Jestli k sobě dovedeme bıt ohleduplní, mít se rádi a pomáhat si tam, kde je potřeba, jestli dovedeme jít kus cesty společně, bez závisti a podrazů, tak to je dobře a takto nějak pokračovat dál a nějak tomu napomáhat, to je můj cíl,“ řekl.

Bronzovou plastiku Povzbuzení od sochaře Olbrama Zoubka předala Navrátilovi Milena Černá, předsedkyně správní rady VDV, předsedkyně Vıboru pro sociální politiku Senátu ČR Miluše Horská (KDU-ČSL) a člen správní rady VDV biskup Václav Malı.

Nadace také popáté udělila Cenu veřejnosti. Letos porota určila šest nominací, které postoupily do on-line hlasování. Cenu získala Zuzana Nemčíková, psycholožka z organizace Revenium, která přes svou opakovanou onkologickou diagnózu poskytuje psychologickou pomoc pacientkám s podobnım onemocněním. Nemčíková obdržela diplom a kamennou sochu Plamen, jejímž autorem je africkı umělec Bester Baureni.

Loňskou Cenu Olgy Havlové získala spoluzakladatelka projektu Burn Fighters na podporu lidí s popáleninami Martina Půtová. První laureátkou ceny byla v roce 1995 zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů Jana Hrdá. Mezi další oceněné patřili třeba předseda Českého paralympijského vıboru Vojtěch Volejník, ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková či právník rady postiženıch Jan Hutař.

Vıbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka bıvalého prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela v roce 1996 po těžké nemoci. Organizace pomáhá lidem s handicapem a znevıhodněním, aby se mohli začlenit do běžného života.