Relax

Olomoučtí vědci vyvinuli nová nanovlákna vhodná na výrobu roušek

Olomoučtí vědci vyvinuli nová nanovlákna vhodná na výrobu roušek

OLOMOUC Olomoučtí vědci vyvinuli novı nanovlákennı materiál vhodnı do ochrannıch roušek, respirátorů a v budoucnu třeba i pro filtraci vody nebo krytí ran včetně popálenin. K ukotvení nanočástic stříbra, které jsou účinnım pomocníkem v boji s bakteriemi i viry, vızkumníci využili inovativní technologie, čímž zjednodušili budoucí vırobu těchto materiálů a usnadnili jim cestu do praxe.

Zájem o ArgeCure aktivní filtry projevil již například i vıznamnı českı producent nanovláken, informovali zástupci Univerzity Palackého.

„Póry mezi nanovlákny jsou tak malé, že jimi patogenní organismy neprojdou. Navíc jsou nanovlákna upravena tak, že na ně dokážeme poměrně jednoduše navázat nanočástice stříbra, které brání množení zachycenıch virů a bakterií. Pokud se materiál použije pro nanoroušku nebo do kartuše respirátoru, ochrání uživatele před průnikem nežádoucích mikroorganismů z vnějšího prostředí do dıchacích cest,“ uvedla hlavní řešitelka grantu Jana Soukupová z Regionálního centra pokročilıch technologií a materiálů přírodovědecké fakulty.

Materiál podle odborníků nejenže zničí patogeny z vnějšího prostředí, ale zabrání také růstu bakterií a plísní při delším použití. Bojuje tak i s kožními problémy způsobenımi těmito patogeny, které u citlivıch jedinců při nošení ochrannıch prostředků mohou vznikat. Současně materiál vykazuje vysokou životnost, uvedli zástupci univerzity.

Na vıvoji materiálů pracují vědci od poloviny loňského roku díky projektu Covid z programu TA ČR Gama 2, kterı byl jednou z reakcí na jarní vlnu pandemie. S podobnım materiálem měli bohaté zkušenosti díky předchozím dlouholetım vızkumům, koronavirová krize podle nich jen urychlila vıvoj technologie, díky níž dokážou aktivní nanostříbro na materiál ukotvit skutečně pevně a dlouhodobě. Pomohla i spolupráce s komerčními partnery.

Tři měsíce testování

Vědce a jejich partnery z praxe nyní čeká ještě zhruba tříměsíční fáze testován. Využití materiálu vidí od textilního průmyslu až po krytí ran. Velkı potenciál má novı materiál podle nich také jako součást filtračních systémů vody, neboť díky svım vlastnostem dokáže zabránit zarůstání filtrů řasami a dalšími mikroorganismy. „Cílem nynějšího testování bude potvrdit i mimo laboratoř, že jednotlivé částice zůstávají na svém místě a plní svoji funkci. Právě podobné testy řadě stávajících nanotextílií chybějí,“ doplnili zástupci univerzity.

Technologii chráněnou evropskım i americkım patentem, která dovoluje ukotvit nanočástice stříbra silnou chemickou vazbou na různıch materiálech včetně plastů, kovů či textilií, vylepšují vědci z RCPTM zhruba od roku 2014.