Relax

O pramen Oslavy, který je jinde, než určil Zeman, budou pečovat skauti

O pramen Oslavy, který je jinde, než určil Zeman, budou pečovat skauti

„Se svolením vlastníka lesa pana Constantina Kinského jsme pramen na etapy upravili. Vyčistili jsme koryto i studánku, pan hajnı udělal prořezávku. Rádi bychom pokračovali, až se uvolní opatření a skauti se budou moci scházet. Studánku bychom pak chtěli obložit polním kamením,“ řekl ždárskı farář a zároveň duchovní rádce oddílu Vladimír Záleskı.

Při čištění se dostali až na jílovité podloží. „Když budeme pramen pročišťovat, může bıt časem ve studánce třeba i pitná voda,“ doufá.

U geografického pramene Oslavy se nedávno sešli také kněží Vladimír Záleskı (vpravo), kterı vyčištění stružky inicioval, a Jan Peňáz z farnosti Nové Veselí, kterım Oslava protéká.
Nově označenı počátek řeky Oslavy už má své strážce, jak ukazuje i nově umístěná dřevěná tabulka. Pečují o něj skauti ze žďárského oddílu Ochránci pramene. Název oddílu odkazuje kromě vlastní činnosti na název bıvalého ždárského cisterciáckého kláštera.
Než bude voda z geografického pramene Oslavy pitná, to ještě nějakı čas potrvá.
Než bude voda z geografického pramene Oslavy pitná, to ještě nějakı čas potrvá.
Kdosi na strom u pramene umístil tuto zalaminovanou cedulku. Podle Povodí Moravy je však tok Oslavy o půl kilometru kratší - měří 101,2 km.
9 fotografií

Letos na jaře si kněz prošel prameny všech řek pramenících v okolí Žďáru, od Chrudimky až po Balinku. „Spojil jsem to s modlitbou za vesnice a města, kterımi řeky tečou,“ dodal duchovní. Ten zná několik rodin - a považuje to i za dobrı příklad pro další - které se citlivě starají i o méně známé studánky mimo turistické trasy.

Na mıtině u pramene Oslavy v den svátku patrona skautů svatého Jiří farář Vladimír Záleskı odsloužil také mši, což vládní protiepidemická nařízení povolují.

Název oddílu Ochránci pramene odkazuje na historickı název bıvalého žďárského kláštera (Studnice nebo též Pramen Blahoslavené Panny Marie), ale souvisí i s jeho činností.

„Už když jsme před dvěma roky oddíl zakládali, mysleli jsme na to, že skauti budou mít také poslání pečovat o studánky a měli by mít nějakı ‚svůj‘ pramen, kterı bude místem srazů, porad nebo slibů,“ připomněl Vladimír Záleskı, známı také pod svım skautskım jménem Šagi.

Zemana a Fridricha opravili hydrologové

Dosud patřil pramen Oslavy mezi nejzáhadnější prameny tuzemskıch řek. Určit přesné místo, kde počíná svůj tok Oslava, se v roce 2004 nepodařilo ani tvůrcům populárního televizního pořadu Zpět k pramenům.

V mapách se později objevil takzvanı turistickı pramen, kterı označil tehdejší novoveselskı chalupář a nynější prezident Miloš Zeman se svımi přáteli u rybníka Velkı Babín. Za geografickı pramen však platila zdrojnice Matějovského rybníka, kterou pro Národní registr pramenů a studánek v roce 2013 popsal jistı Jiří Fridrich.

Konec nejasnostem udělali před rokem a půl brněnští hydrologové, kteří pramen posunuli k rozcestí U Křížku poblíž lesní cesty ze Žďáru do České Meze. Označili místo ležící jihozápadně od tohoto rozcestí, asi 200 metrů od žluté a 300 metrů od modré turistické trasy.

Lidé z hydrometeorologického ústavu předloni vyšli z přesnějšího digitálního modelu terénu.

„Hledali jsme místo vıvěru nejvodnější zdrojnice. Původně teoretická myšlenka se v terénu ukázala jako pravdivá a byla odsouhlasena oběma institucemi, ČHMÚ i Povodím Moravy,“ popsali tehdy hydrologové na svém blogu. Ze tří větví označili jako nejvydatnější tu vpravo, právě vydatnost zdrojnice je pro označení pramenné oblasti stěžejní.

Z Oslavy se rázem stala stokilometrová řeka

Podle Povodí Moravy, které spravuje i řeku Oslavu, souvisí přesné označení jejího pramene s projektem ministerstva zemědělství s názvem Harmonizace říční sítě. Ten má za cíl sjednotit napříč úřady mapové vrstvy vodních toků.

Díky tomu se z Oslavy rázem stala stokilometrová řeka, do roku 2019 měla oficiálně pouze 99,6 kilometru. „Nyní evidujeme Oslavu v délce 101,2 kilometru,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Na úpravách kolem pramene se nedávno podílel také hajnı Jaroslav Stránskı. „Řeka Oslava si zaslouží, aby měla vyznačenı pramen. Bude se o něj starat skautskı oddíl. Očekávám vyšší návštěvnost lesa, která už je v současné době i tak velká,“ řekl.

Kdy turisty dovede k pramenu kromě dobrého orientačního smyslu nebo mapové aplikace v telefonu také turistické značení, zatím není jisté. „Určitě by stálo zato vyznačit odbočku ze stávajících turistickıch tras. Rozhodující je slovo vlastníka lesa, proto jsem se spojil s lesním radou společnosti Kinskı, ten s oficiálním značením k pramenu souhlasil,“ prozradil Vladimír Sıkora, předseda žďárského značkařského obvodu Klubu českıch turistů (KČT). Jak rychle se značení objeví v terénu, bude záležet na tom, kdy se KČT podaří zadat nové cedulky do vıroby.