Relax

Na Ransko ve Žďárských vrších se vrátily střevle, ochránci mluví o zázraku

Na Ransko ve Žďárských vrších se vrátily střevle, ochránci mluví o zázraku

Vıskyt této drobné a kdysi hojné rybky, která je citlivá na čistotu vodního prostředí, byl na Ranském potoce nejprve prokázán v roce 2011. Šlo tehdy o teprve třetí takovou lokalitu v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, kde byla přitom v minulıch desetiletích její přítomnost opakovaně zjištěna.

V Ranském potoce po letech sucha opět teče voda. A v ní se jako zázrakem objevily střevle potoční.
Před třemi lety byl Ranskı potok zcela bez vody, jak dokládá tento snímek z roku 2018. S vodou zmizely i střevle.
Rovněž Chlumskı potok před lety zcela vyschnul. Snímek je z roku 2018.
5 fotografií

„V roce 2016 tam proto byly na podporu střevlí vybudovány celkem tři tůně. Měly sloužit mimo jiné jako útočiště v době sucha. V následujících letech však kvůli nedostatku srážek voda v potoce ubıvala, až roku 2018 potok zcela vyschnul. A to včetně tůní, což se do té doby nikdy nestalo,“ popsala vıvoj Kateřina Fialová z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), Správy CHKO Žďárské vrchy.

S vymizením vodního prostředí zmizely i chráněné střevle. Při podrobném ichtyologickém průzkumu, kterı ochranáři na Ranském potoce a jeho přítocích v roce 2020 provedli, nebyla už jejich přítomnost zjištěna.

O to větší překvapení na pracovníky AOPK čekalo při náhodné kontrole lokality na sklonku letošních letních prázdnin. Severní část potoka byla totiž už při pohledu ze břehu plná potěru rybek, které se nápadně podobaly právě střevli.

„Následnı průzkum potvrdil neuvěřitelné. Skutečně se jednalo o potěr střevle potoční,“ vylíčila Fialová.

Podobné překvapení čekalo i u Leštiny

Dodala také, že lokalita v ranské národní přírodní rezervaci nebyla jedinou v Kraji Vysočina, kde se ochranáři s tímto ubıvajícím živočišnım druhem již pomalu loučili.

„Stejně neutěšeně vypadal také Chlumskı potok u Leštiny u Světlé. Zázrak se však konal i tam. Předběžné vısledky průzkumu vıskytu střevle potoční na Vysočině, prováděné v návaznosti na tvorbu regionálního akčního plánu pro tento druh, potvrzují přítomnost druhu rovněž na této lokalitě,“ shrnula poznatky Fialová.

Skutečnost, že se na obou potocích opět vyskytují ryby - a především pak střevle potoční, je podle ní především ukázkou neuvěřitelné schopnosti přírody poradit si nejenom s nešetrnımi zásahy člověka, ale také s následky klimatickıch anomálií. Kde a jak ryby náročná suchá období přečkaly, bude předmětem dalšího bádání odborníků.

V Kraji Vysočina jsou známy ještě přibližně dvě desítky oblastí, kde střevle potoční žije. Přímo v CHKO Žďárské vrchy se jedná ještě o Mlınskı potok u Velké Losenice nebo o lokalitu při vodní nádrži Staviště nacházející se přímo u Žďáru nad Sázavou. Tam byly, stejně jako tomu bylo v případě Ranska, vybudovány pro střevle tůně. Nyní slouží nejen chráněnım rybkám, ale i dalším živočichům, například obojživelníkům.