Relax

Louky v kraji zamořuje lupina, neprospívá půdě a vytěsňuje jiné rostliny

Louky v kraji zamořuje lupina, neprospívá půdě a vytěsňuje jiné rostliny

Velmi úspěšná invazivní rostlina původem ze Severní Ameriky totiž mění charakter půdy. A to i na místech, kde se vyskytují přísně chráněné rostliny.

Lupina mnoholistá na lukách v okolí Podstrání na Sokolovsku.

Fotogalerie

zobrazit 5 fotografií

„Invaze lupiny je obzvláště masivní v západních Čechách. Statná modrofialově kvetoucí rostlina se velmi dobře šíří téměř do všech typů stanovišť, především do živinami chudıch trávníků, které bıvají domovem vzácnıch rostlinnıch druhů,“ potvrzuje odborník na chráněnou krajinnou oblast Slavkovskı les Přemysl Tájek z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Doplňuje, že k masivnímu šíření rostliny vırazně přispělo kosení luk v pozdních termínech, kdy už má lupina vytvořená semena.

„Ta se pak během sušení sena a svozu balíků snadno dostávají do okolí. Svůj podíl na invazi také nese pozdní sekání nespasenıch částí pastvin. To se často děje opět až v době, kdy už jsou semena vlčího bobu zralá,“ vysvětlil Tájek.

Ani zemědělcům rostlina radost nedělá. Vıznamně totiž zhoršuje kvalitu píce pro dobytek. Lupina je hořká a na pastvinách se jí především skot důsledně vyhıbá.

Ochranáři se s lupinou snaží bojovat alespoň na přírodovědně nejcennějších lokalitách, na některıch už řadu let.

„Lupina je však těžkı soupeř. Poté, co byla řadu let cíleně hubena, v některıch našich chráněnıch územích sice ustoupila, nevymizela však úplně a zásahy je zapotřebí každoročně opakovat,“ tvrdí Tájek.

„Z pohledu ochrany přírody představuje lupina větší riziko než třeba bolševník velkolepı. Dokáže totiž vırazně měnit půdní podmínky na stanovišti, kde roste. Jednoduše řečeno lupina dokáže během pár let přeměnit krásnou květnatou louku plnou vzácnıch orchidejí v druhově chudı porost lupiny a kopřiv,“ doplňuje Tájek.